Projectomschrijving

In totaal zijn 119 senioren naar de voorlichtingsbijeenkomsten van Elke Stap Telt geweest. Daarvan zijn er 93 gestart met het programma Elke Stap Telt en 82 wandelaars direct zijn doorgestroomd naar een structurele/verduurzaamde wandelgroep. In december 2016 lopen er binnen deze verduurzaamde wandelgroepen inmiddels 91 wandelaars. Daarnaast is het ledenaantal van de wandelvereniging in 2 jaar tijd gestegen van 2 naar 60 leden. Naast het wandelaanbod zijn 13 nieuwe activiteiten zijn ontstaan, waarvan er 10 wekelijks plaatsvinden met in totaal 152 senioren. Deze activiteiten hebben voornamelijk betrekking op dans, yoga en gymnastiek (staand of op de stoel) op verschillende locaties in Uithoorn, zodat zoveel mogelijk senioren bereikt kunnen worden. De goede samenwerking van Vita met de eerstelijnszorg (Fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten en maatschappelijk werk), sportverenigingen, MBO-college Amstelland, de buurtsportcoach en de inwoners van Uithoorn zelf (behoefte onderzoek, vrijwilligers, mond-aan-mond reclame) is essentieel geweest voor het succes van het project. Iedereen heeft zich ingezet voor het welzijn van de senioren, waardoor er nu zoveel nieuw aanbod is ontstaan en bijna 250 senioren wekelijks bewegen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website