Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle beweegaanbieders in en om de wijk Elderveld Arnhem hebben met de gemeente en andere partijen een samenwerkingsverband opgezet waarbij het belang van bewegen en het aanbod voor jong tot oud onder de aandacht is gebracht en waar mogelijk uitgebreid of aangepast. Er is gebruik gemaakt van diverse sport interventies. Met dit project hebben alle aanbieders elkaar beter leren kennen en bewezen iets structureels te kunnen neer zetten. Het samenwerkingsverband wordt gecontinueerd.

 

De sportparticipatie is bij de diverse activiteiten groot geweest, al is het lastig aan te geven hoeveel netto winst er is. Het aantal georganiseerde sporters is bij de verenigingen die een specifieke interventie hebben ingezet, zichtbaar gestegen (een kleine 100 extra leden bij de bestaande verenigingen en 50 bij nieuwe aanbieders) .

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor senioren zijn i.s.m. de GSF een sportbeurs met GALMfittest en Aikido valpreventie trainingen georganiseerd. Voor herintreders zijn diverse interventies ingezet, waaronder KombiFit en 45+ voetbal. Er is wandel- en hardloopaanbod in de wijk gecreeerd. Voor de aller jongsten is Kangoeroe Korfbal opgezet en in samenwerking met alle basisischolen zijn er sportlessen en clinics verzorgd. De maatschappelijke betrokkenheid is getoond door bij de Nationale sportweek, Koningsdag en de jaarlijkse wijkdag te participeren. De Krajicek Playground wordt nu regelmatig gebruikt voor georganiseerde sport maar ook door buurtbewoners.

De wijkbewoners hebben persoonlijk diverse infoboekjes met het beweegaanbod ontvangen en worden periodiek op de hoogte gehouden van het aanbod middels info in de wijkkrant. Op de site van de wijkvereniging zijn filmpjes van alle aanbieders te vinden.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elderveld is een jaren 70 GSO wijk, waar 15% ontevreden is over de eigen gezondheid, 45% kampt met overgewicht en 36% van de ouderen niet sport. Meer dan de helft geeft aan wel te willen bewegen, wat er om diverse redenen niet van komt. De werkgroep 'Elderveld in beweging' is opgericht door een aantal verenigingen om de bewoners voor te lichten over de mogelijkheden en het wegnemen van diverse drempels. Daartoe worden diverse interventies van de Menukaart ingezet. Door onderlinge samenwerking en professionele ondersteuning van sportbonden, scholen, fysiotherapeuten e.a. kan een aanbod van jong tot oud worden aangeboden, van gehandicaptensport tot topsport.

Drie en vier jarigen worden op school en bij de dagopvang vertrouwd gemaakt met bewegen en de diverse verenigingen. De wat oudere, niet sportende jeugd wordt gestimuleerd om allerlei vormen van bewegen uit te proberen. Voor ouders van deze groepen worden op dezelfde tijdstippen KombiFit programma's aangeboden. Herintreders en uittreders krijgen speciale aandacht evenals senioren die te maken hebben met bepaalde beperkingen. Fysiotherapeuten en (school)artsen adviseren de bewoners door middel van fitheidstesten e.d. over een geschikte beweegmogelijkheid.

De groep wordt begeleid door een sportconsulent van de gemeente Arnhem. De verenigingen willen hiermee de status Vitaal van de sportvisie gemeente Arnhem bereiken: gericht op verhoogde sportdeelname, continuiteit, samenwerking en maatschappelijk betrokken.

De bijdrage van de Sportimpuls is een belangrijke pijler om de diverse verenigingen naar een hoger nivo te brengen. Daarnaast worden er diverse (spel)materialen aangeschaft die benodigd zijn om het sportaanbod aan te passen aan de behoeften van de bewoners.

Door te investeren in opleiding en materiaal wordt een belangrijke basis voor de toekomst gelegd. Daarnaast kunnen Vitale verenigingen in Arnhem in de toekomst rekenen op extra financiele ondersteuning, zodat de continuiteit geborgd is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website