Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Embedded Fitness en de diëtisten van ZuidZorg hebben het programma Wii want to be fit ontwikkeld. Wii want to be fit is gericht op kinderen tussen de 7 en 14 jaar van zowel het regulier als speciaal onderwijs. In dit programma werken kinderen d.m.v. interactieve beweeggames en voedingslessen aan de verbetering van hun leefstijl.

Per individu wordt in een werkboekje (het verloop van de) scores bijgehouden. Het programma werd met vol enthousiasme ontvangen en uitgevoerd.

Wii want to be fit laat zien dat de combinatie van interactieve beweeggames en voedingslessen een effectieve manier is om kinderen bewuster te maken van hun (on)gezonde leefstijl.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma Wii want to be fit laat zien dat kinderen op een leuke en interactieve manier bewust(er) worden van een gezonde leefstijl. De resultaten van het programma tonen aan dat kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar progressie boeken van gemiddeld 60%, 10%, 15% en 35% op respectievelijk de dansmatten, bij het roeien, op de gamebikes en de soundsteps.

Ook de voedingslessen hebben er toe bijgedragen dat de kinderen zich meer bewust waren van wat gezond eten is.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om kinderen meer te laten bewegen en bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl wordt gebruik gemaakt van interactieve bewegingsgames. Met bewegingsgames wordt meer aangesloten op de belevingswereld van kinderen. E-fitness is een combinatie van gamen en bewegen tegelijk. Op een leuke manier train je kracht, reactievermogen, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid.

Een samenstelling van bewegingsgames (schaatssimulator, roeisimulator, dansmatten, gamebikes, jumpcounter, trampolinespel) die getest zijn op beleving- en energiegebruik worden ingezet en begeleid door ervaren instructeurs.

 

De bewegingsgames worden 10 weken geplaatst op een geschikte locatie in - of nabij een school (klaslokaal). De klassen 5,6,7 en 8 kunnen wekelijks gebruik maken van de interactieve sportlocatie.

Groep 7 krijgt behalve de interactieve sportles ook wekelijks een les over gezonde leefstijl. Dit programma wordt in eerste instantie gegeven door ervaren diëtistes van de stichting Zuidzorg. Het leefstijlprogramma wordt tevens op een interactieve wijze gegeven en past bij het bewegingsprogramma. Thema's die aan bod komen zijn oa ontbijten, schijf van 5, tussendoortjes etc. Om de kinderen zo individueel mogelijk te begeleiden wordt groep 7 gesplitst in een groep die gaat sporten en een groep die het leefstijlprogramma volgt en vice versa.

 

Elke groep start met een nulmeting op het gebied van kennis van gezonde leefstijl (groep 7) en fysieke vaardigheden. Er wordt uitgegaan van een aantal fysieke basiseigenschappen zijnde uithouding, snelheid, coördinatie, kracht en lenigheid. De uithouding onder de noemer van ‘lichamelijke conditie’ bepaald hoe fit iemand is. In iets ruimere zin worden ook kracht, snelheid, lenigheid (soepelheid) en coördinatie van de spieren beschouwd. Vaardigheden als oog-hand coördinatie, oog- voet coördinatie en evenwicht zijn belangrijke motorische vaardigheden die in directe relatie staan tot het schrijven, rekenen en het communiceren. Verbetering van deze vaardigheden hebben een positieve invloed op je concentratie en het contact maken met anderen in je omgeving. Zo leert men effectiever en doelgerichter te bewegen in alledaagse situaties. Met de bewegingsgames zijn bovenstaande vaardigheden goed te trainen.

De klassen en leerlingen kunnen onderling competities opzetten en elke leerling heeft een eigen profiel waarin zijn of haar vorderingen worden bijgehouden.

Aangezien de beweeggames deels een simulatie zijn van bestaande sporten, worden de vaardigheden besproken met de leerlingen en hen attent gemaakt op sporten waaruit blijkt dat zij hiervoor de beste vaaardigheden hebben.

 

Eerdere pilots op scholen en een jaarlijks opgezette scholencompetitie onder 5000 leerlingen hebben aangetoond dat zowel leerlingen als ouders en leerkrachten enthousiast zijn van het interactieve bewegingsconcept en dat er resultaten te bereiken zijn.

De opstelling op locatie kan ook gebruikt worden door de BSO. Het ligt in de bedoeling gedurende de 10 weken ook 2 groepen van 10 kinderen te begeleiden vanuit de BSO (1 uur e-sport en 1 uur leefstijlles).

 

Deze opzet wordt na 10 weken verplaatst naar een andere locatie. Gekozen wordt voor een locatie in de wijk Woensel West in Eindhoven, een krachtwijk waar de bewegingsarmoede hoog is. In overleg met combinatiefunctionarissen is aangegeven dat er voldoende mogelijkheden zijn om de opstelling te plaatsen.

 

Het project zal 2 jaar duren en samenwerken met 6 verschillende scholen. Totaal zullen ongeveer 720 leerlingen deelnemen. De vorderingen op fysieke vaardigheden en kennis van gezonde leefstijl worden aan het begin en einde van de periode gemeten.

In de loop van het project zullen de instructeurs en diëtisten, combinatiefunctionarissen en (gym)docenten trainen in het gebruik van de interactieve games en leefstijlprogramma. Bij gebleken succes kan er gezocht worden naar mogelijkheden om de interactieve apparatuur te laten staan en het gebruik te intensiveren voor school, BSO en buurt. Een aantal scholen (weliswaar VMBO's) maken al met genoegen gebruik van een vergelijkbare opstellingen.

Voortzetting van het project naar andere steden en wijken in de regio ligt in de planning. Zuidzorg is de grootste aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio en werkt samen met een 15 tal gemeenten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website