Projectomschrijving

De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen in staat stelt deel te nemen en door te stromen naar een sportvereniging. Om de doelgroep te bereiken moet een lange weg worden afgelegd; sporten is een begrip dat zij niet (meer) kennen. Dit kunnen we als sportvereniging niet alleen, hiervoor is samenwerking met lokale welzijnspartner vereist. De samenwerking vormt de basis voor het project.

Op individueel niveau is het project zeer geslaagd. Veel deelnemers hebben stappen gemaakt om hun leven op de rails te krijgen. Deelnemers zijn beter in staat om te gaan met kritiek, teleurstellingen, successen en (team)afspraken. Vaardigheden die ze in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken.

Werken met de doelgroep is lastiger gebleken dan verwacht, net als de samenwerking met de verschillende maatschappelijke instellingen. Het aantal deelnemers is achter gebleven bij de verwachtingen. Voor het enthousiasmeren van cliënten is de inzet van de instellingen verschrikkelijk  hard nodig. En de problematiek van de doelgroep bleek dusdanig groot dat de integratie in de vereniging voor veel deelnemers niet haalbaar bleek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website