Projectomschrijving

Binnen de Gemeente Heumen e.o. zijn (te) weinig jongeren met een beperking aanwezig die samen dezelfde vorm van sport of bewegen willen beoefenen. Daarnaast zijn er (te) weinig reguliere organisaties die een specifieke sport of beweegvorm voor deze doelgroep kan of wil aanbieden.

Onder leiding van Sportpiazza beogen lokale sportaanbieders een sportaanbod te realiseren dat erop gericht is om jongeren uit deze doelgroep te laten kennismaken met verschillende sporten die passen bij hun handicap.

Na een intensieve voorbereiding wordt in 2014 gestreefd naar een deelname van 150 deelnemers en in 2015 naar 200 deelnemers uit de doelgroep. Na afloop van dit project heeft 60% van de jongeren met een beperking in Heumen e.o. zicht op welke sport het beste bij hen past. Onze doelstelling is dat van deze doelgroep ruim 200 deelnemers blijvend - met begeleiding - kan gaan sporten bij een van de sportaanbieders. De samenwerking met maatschappelijke organisaties wordt geformaliseerd in een nieuw sportaanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website