Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deventer Korfbalvereniging Devinco organiseerde samen met een groot aantal partners (scholen, (V)SO voor speciaal onderwijs, het plaatselijke sportbedrijf, kinderopvang instellingen, een speeltuinvereniging, een MBO school die stagiairs leverde, de korfbalbond, etc.)een groot aantal sportieve activiteiten in de stad.

De korfbalsport werd, o.a. door het plaatsen van korfbalpalen, letterlijk zichtbaar. In de samenwerking werd echter ook beweging met andere allerlei sporten aangeboden, omdat voor potentiële sporters het korfbalimago een drempel is. De activiteiten werden aangeboden aan kinderen in de basisschool leeftijd, aan jeugdige sporters met een beperking en aan volwassenen van ca. 45 jaar en ouder, die (weer) willen gaan bewegen en sporten.

Na het project van 2012-2014 zet de vereniging en de scholen de activiteiten voort. Dit kan doordat vrijwilligers in de club, maar ook leerkrachten zijn geschoold en met elkaar hebben afgesproken de samenwerking voort te zetten. De activiteiten voor sporters met een beperking en KombiFit 45+ zijn eveneens stevig verankerd in het aanbod van Devinco.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Sportimpuls project van Deventer Korfbalvereniging Devinco leidde tot een groot scala aan activiteiten voor drie doelgroepen: de jeugd in de basisschoolleeftijd in een drietal wijken in Deventer, sporters met een beperking in Deventer e.o. en mensen vanaf plm. 45 jaar, die (weer) willen gaan sporten, maar zich niet willen binden aan een specifieke sport.

Voor de jeugd werden de o.a. clinics georganiseerd én voorzieningen aangebracht in en om de scholen,in op andere plekken in Deventer waar kinderen graag komen (zoals een openlucht zwembad en een park. Tevens kwamen de kinderen en hun ouders naar de accommodatie van Devinco om te sporten. Voor de kleinsten werden "Kangoeroe Games", een spelcircuit, georganiseerd.

Ook voor sporters met een beperking was het aanbod soortgelijk.

Voor de oudere potentiële sporters werd KombiFit gerealiseerd, op basis van een idee van het KNKV, de korfbalbond.

In totaal werden 188 activiteiten georganiseerd, waar bijna 2.400 mensen - iedere vaak meerdere keren - op af kwamen!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Devinco is een actieve korfbalvereniging in Deventer. Het bestuur is in 2009-2010 uitgeroepen tot sportbestuur van het jaar. Hieraan ten grondslag lag het 'palenplan', een project van Devinco en de gemeente Deventer om scholieren in de Rivierenwijk met korfbal in aanraking te brengen. Kern van dit succesvolle project was het plaatsen van korfbalpalen op schoolpleinen in een wijk met weinig voorzieningen. De palen waren aanjager van sportactiviteiten op het schoolplein en een uitstekend promotiemiddel voor de vereniging. Naast veel bewegende scholieren en de nodige positieve feedback, heeft dit project Devinco ook een groot aantal nieuwe jeugdleden opgeleverd. Er is vraag naar korfbal in Deventer!

 

Devinco wil het succesvolle palenplan nu ook in twee andere naburige wijken uitrollen (Voorstad en de Vijfhoek) om ook daar jongeren in beweging te brengen en nieuwe leden te werven. Hiervoor is een initiële investering vereist (op het gebied van materiaal, promotiemateriaal, personeel en kaderopleidingen), waar de Sportimpuls perfect op aansluit.

 

Naast het schoolkorfbal, is Devinco ook actief richting de ouders van haar jeugdleden. Sinds kort wordt het programma KombiFit aangeboden. Om deze sportvorm structureel aan te kunnen bieden, wil Devinco de groep deelnemers uitbreiden met bewoners van de drie naburige wijken (Rivierenwijk, Voorstad en de Vijfhoek). Hiertoe zijn investeringen nodig op het gebied van materiaal, communicatie en kader. Ook rond deze activiteit willen we een beroep op de Sportimpuls doen.

 

Tenslotte werkt Devinco op het gebied van G-korfbal samen met de Linde (een school voor speciaal onderwijs). Het G-korfbal binnen de vereniging kan een extra impuls gebruiken en om die reden wil Devinco de samenwerking zoeken met drie andere scholen voor speciaal onderwijs. Het gaat om Panta Rhei, de Ambeld en de Daniel den Brouwerschool. Doel is om op deze manier ook voor het G-korfbal het kritische punt te bereiken, waarmee de continuïteit kan worden gewaarborgd.

 

Binnen alle drie de projecten heeft Devinco ervaring opgedaan. De interventies staan op de menukaart en het is duidelijk dat er in Deventer vraag naar korfbal is. Devinco is als enige korfbalvereniging in Deventer de aangewezen partij om aan deze vraag tegemoet te komen. Door nieuwe doelgroepen met het aanbod kennis te laten maken en het aantal deelnemers te vergroten, bereikt Devinco de volgende doelstellingen:

- Meer mensen in beweging in de 3 genoemde wijken (en heel Deventer voor wat betreft G-korfbal)

- Door een groei van het ledental, bereiken de activiteiten op Devinco het kritische punt, waardoor ze duurzaam in de vereniging kunnen worden ondergebracht.

 

Het gaat in deze aanvraag om het aanbieden van bestaand aanbod aan nieuwe doelgroepen. Doelgroepen die Devinco niet op eigen kracht kan bereiken, door een gebrek aan mensen en middelen. De Sportimpuls kan een doorslaggevende rol spelen bij het totstandkomen van de activiteiten, waardoor het aanbod duurzaam in de vereniging ondergebracht kan worden.

 

Devinco staat er in dit project niet alleen voor. Ze maakt gebruik van de kennis, de ervaring en het netwerk van haar samenwerkingspartners. Dat zijn:

- Sportbedrijf Deventer (uitvoeringsorganisatie sport van de gemeente / onze brug richting het basisonderwijs)

- Deventer Sportploeg (belangenorganisatie voor sporters met een beperking / onze contactpersoon richting speciaal onderwijs)

- Raster Welzijn (welzijnsorganisatie / onze contactpersoon richting doelgroep ‘volwassenen’ in de wijk)

- KNKV (Korfbalverbond / onze adviseur voor wat betreft het aanbod)

 

Daarnaast betrekken we de volgende organisaties bij de organisatie en uitvoering:

- Basisonderwijs in de wijken de Vijfhoek en Voorstad (en de Rivierenwijk, voor zover nog niet eerder betrokken). In totaal 15 nieuwe scholen.

- Drie scholen voor speciaal onderwijs.

- Fysiotherapiepraktijk Fysiodé (aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst worden patiënten doorverwezen)

 

Tenslotte maken we in ons project gebruik van de volgende ervaring en expertise:

- Sportconsulent KNKV (Dolf Nijbroek). Hij zal

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website