Projectomschrijving

Op Schouwen-Duiveland is sprake van een bevolkingsafname, sterk gekoppeld aan de vergrijzing. Jongeren trekken weg i.v.m. studeer- en werkmogelijkheden buiten de provincie (Woonvisie Gemeente Schouwen-Duiveland 2012), waardoor ook het aantal jeugdleden bij de bestaande sportverenigingen afneemt. Met deze trend zullen zonder ingrijpen sportfaciliteiten verdwijnen, wat schadelijk is voor de identiteit, leefbaarheid en gezondheid van de (jeugdige) bewoners in de dorpen. Om deze trend een halt toe te roepen moet er worden ingegrepen middels moderne, appellerende projecten, die de mogelijkheid van sportfaciliteiten in deze omgeving stimuleert. Middels de toekenning van subsidie door ZonMw voor 3 project interventies, proberen 3 sportvereningen op Schouwen-Duiveland dit doel te bereiken. De interventies (uit de menukaart van ZonMw) zijn; (1) Sport-it in de Wijk, (2) Meidenvoetbal en (3) 7x7 voetbal. Deze interventies zullen vanaf november 2014 tot november 2016 plaatsvinden.

Het resultaat van dit project is dat meer mensen uit de doelgroep weer duurzaam zijn gaan bewegen op een op hun mogelijkheden en wensen aangepast niveau. Binnen het doelgebied zijn de grenzen van rivaliteit vervaagd en is er een sfeer van ‘samen’ en ‘gezellig’ ontstaan dat de basis is voor de toekomst. Niet meetbaar, maar zeker van belang is verder dat de vele toeristen in het gebied door deze vorm van bewegen zijn aangestoken en dat zij in toenemende mate aan de activiteiten hebben deelgenomen. Wij hebben berichten ontvangen dat zij ook in hun woonomgeving weer sportief bezig zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website