Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Coach Actief Bonaire.

Het project is langzaam van start gegaan omdat wij zijn begonnen met opleiden van de docenten zodat wij deze docenten op Bonaire zelf hebben. Alle documenten zijn in het Papiaments vertaald omdat dat de voertaal is op Boanire. We hebben het project verlengd tot 31 december 2014 vanwege de trage start. We hebben het project uiteindelijk succesvol afgesloten. De kinderen die deelnamen aan de activiteiten bewegen meer dan in wijken waar geen soortgelijk aanbod is. Dit sluit aan bij de visie van Coach Actief. Tevens zijn 8 jongeren door deze aanpak terug gegaan naar school en zij volgen nu de opleiding Sport en Bewegen MBO niveau 2. Deze jongeren zijn rolmodellen geworden voor hun Bario's / Buurt.

Coach Actief heeft een vervolg gekregen in de wijken Antriol, Nort di Salina en Rincon. De huidige doelpgroep is gemengd van samenstelling: jongeren en ouderen bezoeken de bijeenkomsten. Zelfs jongeren met hun ouders/verzorgers nemen deel aan de activiteiten.

Dit project is een aanwinst voor Bonaire.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten die wij behaald hebben met het project Coach Actief zijn: 6 personen hebben het LSR docenten niveau 3 diploma behaald. Deze 6 personen kunnen nu in het gehele Caribische gebied de opleiding LSR verzorgen. 8 Jongeren zijn terug gegaan naar school en volgen de opleiding Sport en Bewegen MBO niveau 2. Veel kinderen hebben deelgenomen aan de activiteiten die gegeven werden in de vijf wijken van Bonaire. Aan dit programma deden ook veel broertjes en zusjes mee die normaal gesproken thuis zitten.

Dit project heeft een vervolg gekregen onder de naam Buurt Sport Coach in de wijken Antriol, Nort di Salina en Rincon.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Coach Actief Bonaire:

Voor de opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR) hebben wij gekozen om Bonairiaanse mensen(van het eiland zelf) op te leiden als LSR niveau 3 docent.Deze keuze is gemaakt om de borging van het project in de toekomst te kunnen garanderen. Door lokaal docenten op te leiden kunnen kosten bespaard worden en wordt de taalbarrière die er dan kan zijn opgeheven. Aangezien de doelgroep van ons project jongeren betreft die het Nederlands niet altijd goed machtig zijn, is het drempelverlagend om lessen in het Papiaments te kunnen aanbieden.

De kick off van het Coach Actief project is op de koningsspellen van 26 april geweest. De jongeren van Coach Actief hebben 40 verschillende activiteiten gegeven aan 1200 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

De volgende activiteiten zijn de zomerkampen die gehouden worden voor de jeugd van 4 tot 21 jaar in de maand juli. De jongeren van Coach Actief lopen nu stage. Het project heeft in de uitvoering vertraging opgelopen echter het gehele proces wordt beter gewaarborgd op deze manier. Waar wij ook tegen aanlopen is de taalbarrière. De jongeren krijgen les in het Papiaments.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Coach Actief Bonaire:

Het behaalde resultaat toe nu toe is dat onze campagnes hebben geleid tot een goede naambekendheid en de samenwerking met andere lokale organisaties (vooral met Indebon) loopt uitstekend. Dat de jongeren vanuit verschillende Bario's zijn samengekomen en meedoen aan Coach Actief, deze jongeren gaan ook de activiteiten uitvoeren in de bario's. Dat er een hele mooie kick off was voor de jongeren om hun theorie in praktijk te brengen. De jongeren krijgen les in het Papiaments en met een grote vertraging zijn de uniformen op het eiland aangekomen en de sport materialen.

Mensen van Bonaire zelf worden opgeleid tot docent. Dit betekent een investering voor de toekomst en een grotere garantie op het behalen van successen met het Coach-Actief project, in de nabije en verdere toekomst.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jong Bonaire wil graag aan de slag met Coach Actief.

 

Coach Actief is een programma gericht op de competentieontwikkeling bij risicojongeren tussen de 16 en 21 jaar en op het terugdringen van overlast en het vergroten van participatie in de wijk of buurt.

 

Kinderen en jongeren bewegen vaak te weinig. Dat biedt hen een toekomst vol serieuze gezondheidsrisico's, met alle maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Tegelijkertijd is er de jongerenproblematiek van kansarme jongeren met weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Vaak zijn zij lastig te bereiken. Deze jongeren kunnen van grote waarde zijn voor de buurt!

 

Coach Actief pakt beide problemen aan. Het project biedt jongeren kansen op een betere toekomst en krijgen hen letterlijk en figuurlijk in beweging. De coaches organiseren op hun beurt sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd in hun wijk. Zij (per locatie twaalf jongeren tussen de 16 en 21 jaar) coachen hen (zo'n 200 kinderen per week) tijdens het beoefenen van sporten als voetbal, hockey en tennis. Maar ook bij talloze andere mogelijke activiteiten als BMX, frisbeeën.

 

Jong Bonaire ziet in Coach Actief een manier om risico jongeren die lid zijn van Jong Bonaire een nieuwe kans te bieden en hen door sport en bewegen nieuwe competenties aan te leren en hun overlast te verminderen. Tevens kan Jong Bonaire met Coach Actief haar impact in de wijken en op de jongere jeugd, de toekomstige Jong Bonaire leden, te vergroten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website