Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het samenwerkingscluster meisjesvoetbal heeft zich ingezet om meiden en meisjesvoetbal binnen de eigen vereniging zo sterk en groot mogelijk te maken. De samenwerking met 4 verenigingen was daarin de kracht van het succes, samen kan je meer dan alleen. Gezamenlijk zijn er diverse wervings- en opleidingsactiviteiten georganiseerd, zijn er clinics verzorgd door BVO's. Ook zijn er teams in de competitie samen uitgekomen in een leeftijdscategorie, en is kader opgeleid. De meiden stonden centraal in het geheel!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de samenwerking van 4 verenigingen zijn er gezamenlijk veel resultaten behaald. Er zijn diverse succesvolle wervingsactiviteiten en clinics georganiseerd om het meisjesvoetbal te promoten binnen de eigen verenigingen en haar omgeving. Dit heeft ook binnen de verenigingen nieuwe leden en kader opgeleverd. Winst werd ook behaald in het samen uitkomen in de competitie, vanwege een te kort bij het zelfstandig uitkomen binnen een leeftijdscategorie. Het succes van het project zorgt ervoor dat ook de borging hiervan gerealiseerd is met een vervolg van de werkgroep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland en de wereld; nu de sport zo in de lift zit willen veel meiden voetballen, ook in onze dorpen, Bussloo, KLarenbeek, Wilp en Voorst.

 

Bij de (kleine) verenigingen in onze dorpskernen blijft echter de deelname van meiden achter op de potentie. Terwijl er geen heel uitgebreid ander sportaanbod is; voetbal wordt/is voor meiden belangrijk voor deelname; ook om te blijven sporten in pubertijd, in teamverband….daarvoor is de basis nodig .

 

Het krijgen en houden van een basis aan vrouwelijke leden kan gerealiseerd worden door voldoende laagdrempeligheid en toegankelijkheid.

Dit kan je als club alleen niet voldoende bieden, maar samen wel.

Daarom werken we sinds dit jaar samen in een clusterverband met 4 voetbalverenigingen uit de kleine kernen op het gebied van meiden- en vrouwenvoetbal ; dit doen we middels een pilotproject van 2 jaar.

 

We willen binnen dit clusterverband in de komende 2 jaar samen de wervings- (en behouds)activiteiten inzetten om basis te leggen om vervolgens de potentie ten volle te gaan benutten. Hiermee kunnen we leden werven ( en behouden!) en ook de samenwerking middels deze activiteiten als showcase gebruiken voor andere clusters.

 

Samenwerken van voetbalverenigingen kan! Het denken en werken in clusterclubs zou zomaar het behoud van veel lokale voetbalclubs kunnen leiden, want later kan dit samenwerkingsplan net zo goed ingezet worden voor jongens (of voor andere sporten). Dat betekent leefbaarheid, duurzame sportparticipatiemogelijkheid in buurten en kleine kernen. De kracht van het concept zit in het ‘ waarderend organiseren’: lokaal waarderen en houden wat er is, eigen identiteit behouden, maar wel met de voordelen van kwantiteit, kennis en ervaring delen door middel van samenwerking, daar waar dat toegevoegde waarde heeft. Ons concept heeft als uitgangspunt: ‘met de meiden centraal, de verenigingen vitaal’ . Daarmee dragen we ook bij aan de ontwikkeling van de meiden: het leren bewust zelf kiezen en aangeven van hun sportwensen. Vanuit eigen hun bewustere keuze zullen ze de sport langer blijven beoefenen. Ook werkt onze aanpak daarmee op maatschappelijke doelstellingen: emanciperend, integrerend en ‘eigen kracht’ bevorderend van de meiden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website