Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aanleren van gezond gedrag bij kinderen van 6 t/m 12 jaar met overgewicht, waardoor het percentage overgewicht op de lange termijn daalt. Aan het einde van de interventie is het streven dat de BMI bij de kinderen gelijk blijft of licht daalt.

Een zeer waardevolle interventie welke ook na de impulsperiode noodzakelijk blijft.

Het werven van deelnemers voor een dergelijke interventie blijft ontzettend moeilijk. Dit

ondanks het feit dat de volledige potentiële doelgroep persoonlijk in beeld was. Zowel kinderen

als hun ouders zijn moeilijk te overtuigen van het nut en de noodzaak van de interventie. Na twee groepen te hebben gedraaid hebben we in goed overleg de inzet van de diëtiste binnen

het project geschrapt. Er was een grotere behoefte aan opvoedkundige tips dan dat er

daadwerkelijk behoefte was aan advies van een diëtiste. De pedagoog van Careyn-JGZ heeft

begrootte de uren van de diëtiste overgenomen in het project. Het werven van deelnemers voor deze

interventie was ontzettend moeilijk. Dit ondanks het feit dat de volledige potentiële doelgroep persoonlijk in

beeld was. Via de jaarlijkse Doe ff Gezond-fittesten waren alle kinderen met overgewicht in beeld. Deze

kinderen zijn vervolgens met hun ouders uitgenodigd bij de Doe ff Gezond-jeugdverpleegkundige (JGZ). Daar is

het aanbod voor de interventie ook gedaan. Door de interventie op de agenda te plaatsen van de reeds

bestaande werkgroep vergaderingen van Doe ff Gezond is er niets extra's gerealiseerd om de samenwerking te

verbeteren. 3 keer per jaar zijn ook de andere sportaanbieders bij dit overleg aangesloten. De buurtsportcoach

heeft een groot deel van de uitvoering van het programma voor zijn rekening genomen. Dit is als zeer prettig

ervaren. Op basis van de Doe ff Gezond-fittesten zouden jaarlijks +/- 350 kinderen in aanmerking komen

voor de interventie. 50% hiervan is daadwerkelijk benaderd voor deelname. Uiteindelijk zijn er in de

projectperiode van 2 jaar 350 kinderen / gezinnen benaderd om aan het project deel te nemen. Hiervan

hebben er 54 kinderen / gezinnen deelgenomen aan het project. Van de 54 deelnemende gezinnen is +/- 50%

blijvend in beweging gekomen. Het verschilt per gezin op welke manier en waar dit gebeurt.

Binnen het programma wordt de laatste periode gebruikt voor een sportkennismaking bij diverse

sportaanbieders. Het overgrote deel van de deelnemers wat vervolgens blijvend is gaan sporten deed dit bij

een van deze sportaanbieders. De interventie is opgenomen in de projectbegroting van Doe ff gezond. De inzet

van de Buurtsportcoach is geborgd. De inzet van de pedagoog is gedeeltelijk opgenomen in de Doe ff Gezond

begroting. Het andere gedeelte is opgenomen in haar reguliere werk.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de interventie Club Fit 4 Dordrecht is als volgt:

Het aanleren van gezond gedrag bij kinderen van 6 t/m 12 jaar met overgewicht, waardoor het percentage overgewicht op de lange termijn daalt. Aan het einde van de interventie is het streven dat de BMI bij de kinderen gelijk blijft of licht daalt. Er is kennis en inzicht in gezonde voeding en het belang van bewegen en de vaardigheden om deze inzichten toe te passen. Lange termijn doel is dat deze kinderen geen obesitas ontwikkelen.

 

De doelstelling op korte termijn op het gebied van kennis en inzicht is gerealiseerd. Bij het merendeel is ook de doelstelling t.a.v. de BMI gerealiseerd. Of de doelstelling op langere termijn, het voorkomen van obesitas, bereikt is is nu nog niet te toetsen.

 

Conclusies

Een zeer waardevolle interventie welke ook na de impulsperiode noodzakelijk blijft.

 

Aanbevelingen

Start pas met een dergelijke interventie wanneer er een netwerk is waarvandaan potentiële

deelnemers doorverwezen kunnen worden voorafgaand aan de interventie alsmede

waarnaartoe deelnemers kunnen doorstromen ná deelname aan de interventie.

 

Leerpunten

Het werven van deelnemers voor een dergelijke interventie blijft ontzettend moeilijk. Dit

ondanks het feit dat de volledige potentiële doelgroep persoonlijk in beeld was. Zowel kinderen

als hun ouders zijn moeilijk te overtuigen van het nut en de noodzaak van de interventie. Door

gebruik te maken van deelnemers uit de eerste groepen als ambassadeurs werd deze drempel

verlaagd voor volgende deelnemers.

 

Hier ben ik trots op

Er zijn significante leefstijlverbeteringen bij deelnemende gezinnen gerealiseerd. Een beter

voedingspatroon én structurele sportdeelname van kinderen én ouders.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Atletiekvereniging Parthenon vraagt subsidie aan vanuit de sportimpuls om in Dordrecht West, bestaande uit de aandachtswijken Crabbehof, Wielwijk, Oud- en Nieuw Krispijn de interventie Club Fit 4 op te starten, een interventie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met overgewicht. Streven is dat de interventie in schooljaar 2013-2014 twee keer zal plaatsvinden en schooljaar 2014-2015 drie keer.

 

Club Fit 4 Dordrecht zal daarmee 1 van de activiteiten binnen het gemeentelijke sport- en gezondheidsprogramma Doe ff Gezond worden. Doe ff Gezond zet in op het bevorderen van een gezond gewicht van de kinderen en jongeren wonend in Dordrecht West en kiest in haar aanpak voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In 2012 is Dordrecht JOGG-gemeente geworden.

 

Vanuit Doe ff Gezond is inmiddels een breed samenwerkingsnetwerk opgezet van zowel publieke als private partijen, die gezamenlijk vele voedings-, sport- en beweegactiviteiten organiseren. Echter een kwalitatief goede (beweeg)interventie voor kinderen met overgewicht ontbreekt momenteel. Naast dat er behoefte is aan een dergelijk interventie vanuit de doelgroep, is het ook nodig om zo de keten preventie-zorg compleet te maken.

 

Parthenon zal samen met een aantal andere sportaanbieders gastlessen aan de deelnemers aanbieden om zo toe te werken naar een overgang van de interventie naar een reguliere sportaanbieder voor structurele sportdeelname en daarmee een gezonde en actieve leefstijl.

Parthenon is hoofdaanvrager en wordt hierin onderteund door de gemeente Dordrecht, Sportbedrijf Dordrecht, GGD Zuid-Holland Zuid, Careyn en Dietistenpraktijk Dordrecht.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website