Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Hattrick heeft zich de afgelopen 2 jaar met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties gericht op inactieve (niet sportende) volwassenen met overgewicht en met een lage sociale economische status (lage SES). Door middel van de interventie Wandelfit, is er geprobeerd de mensen op een laagdrempelige manier meer te laten bewegen.

 

Het doel voor de deelnemers was in 2015, 20 x 15 km op jaarbasis te wandelen. in 2016, 20x16km. Elke week was er een wandeldocent beschikbaar om met de groep te wandelen. Door middel van deze structurele lessen proberen we deelnemers te helpen met het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De deelnemers zullen om het doel te behalen gaandeweg discipline opdoen om buiten de lessen en/of trainingen ook in de vrije tijd te gaan wandelen.

 

In de afgelopen 2 jaar zijn er 2 groepen gestart, 1 in de wijk Kort Ambacht en 1 in de wijk Noord. Bij de start van het jaar is er een Fit-test en een UKK-Test afgenomen. Met deze informatie kunnen we met elkaar werken naar een gezondere leefstijl. Want naast de training en structurele lessen waren er thematische lessen, bestaande uit workshops en meelopen met de groep. Per kwartaal werd er een evenement georganiseerd, waarbij de deelnemers een beloning kregen voor het behalen van subdoelen.

 

De subdoelen konden behaald worden door het bijhouden van de beweegmomenten. Dit kon dmv een mobiele applicatie of een beweegdagboek. Hier werd bijgehouden wanneer, hoeveel etc. de deelnemers hebben gewandeld.

 

Het belangrijkste projectdoel was om in de wijken een wandelgroep te starten en hen bewust te maken van het nut van bewegen en gezonde voeding en dat zij daadwerkelijk meer gaan bewegen. Voor de wijken Kort Ambacht en Noord zijn deze doelen behaald.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste resultaten Challenge:

- Groep opgezet in de wijk Kort Ambacht en Noord, die nog steeds lopen.

- Deelnemers houden bewegingen bij via mobiele app of hun beweegdagboek. Op deze manier zijn zij bewuster van hun beweeggedrag.

- 90% van de deelnemers is meer gaan bewegen dan voorheen.

- Kennis over houding en wandeltechniek is toegenomen.

- Kennis over gezonde leefstijl is toegenomen (niet iedereen past dit toe).

- Enthousiasme tijdens evenementen en workshops van de deelnemers was erg groot.

- Thematische lessen werden als leuk en interessant ervaren.

- 75% van de deelnemers voelt zich fitter dan voorheen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Hattrick richt zich met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties op inactieve (niet sportende) volwassenen met overgewicht en met een lage sociale economische status (lage SES). Met de interventie Wandelfit richten we ons op de wijken Kort Ambacht, Nederhoven en Noord in de gemeente Zwijndrecht.

 

Challenge 2015 heeft tot doel om mensen meer te laten bewegen door middel van de laagdrempelige sport ‘wandelen’. Het doel is om in 2015, 20 x 15 km = 300 km op jaarbasis te wandelen. In 2016 zal dit 20 x 16 km zijn. We gaan uit van 46 weken in verband met vakantie/ziekte e.d. wat neerkomt op 6,5 km per week. Door middel van de structurele lessen komen de deelnemers dichterbij het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De deelnemers zullen om het doel te behalen gaandeweg discipline opdoen om buiten de lessen en/of trainingen ook in de vrije tijd te gaan wandelen. Om dit doel te behalen gebruiken we de interventie Wandelfit.

 

Per wijk zal er 1 wandelgroep gestart worden, de deelnemers zullen wandeltraining krijgen. Bij de start zal er bij elke deelnemer een nulmeting gedaan worden door middel van de UKK-test en Fittest. Naast de trainingen zullen de deelnemers thematische lessen krijgen, bestaande uit workshops en meelopen met de groep. Per kwartaal wordt er een evenement georganiseerd.

 

Naast de georganiseerde activiteiten worden de deelnemers gestimuleerd om wandelen in het dagelijkse leven als iets natuurlijks te zien. Om het aangegeven doel te bereiken moeten de deelnemers ook buiten de training/lessen meer gaan wandelen. De deelnemers kunnen via een mobiele applicatie bijhouden wanneer zij lopen, hoeveel meters zij afleggen etc. Zij kunnen subdoelen behalen en zullen hiervoor beloond worden.

 

Het belangrijkste projectdoel is om in elke wijk een wandelgroep op te zetten met 10-15 deelnemers en hen bewust te maken van het nut van bewegen en gezonde voeding en dat zij daadwerkelijk meer gaan bewegen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste resultaten tot dusver:

- 1 groep opgestart in de wijk Kort Ambacht

- Groep in de wijk Noord gestart (eerder dan gepland) - Mensen geven aan zich fitter te voelen

- Deelnemers hebben niet allen een smartphone dus houden het bij via een 'beweegdagboek' dit werkt goed. Zo worden de deelnemers zich ook bewuster van wat zij aan beweging doen.

- Kennis over houding en wandeltechniek is toegenomen

- Kennis over gezonde leefstijl is toegenomen (niet iedereen past dit toe)

 

Aan het einde van dit kalenderjaar zal er nogmaals een Shuttle Walk en Fittest worden afgenomen bij de deelnemers. Aan de hand van deze informatie zullen er meer resultaten benoemd kunnen worden. Ook worden dan alle beweegmomenten van de deelnemers gemonitord.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze aanvraag richt Stichting Hattrick zich met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties op inactieve (niet sportende) volwassenen met overgewicht en met een lage sociale economische status (lage SES). Met de interventie Wandelfit richten we ons op de wijken Kort Ambacht, Nederhoven en Noord in de gemeente Zwijndrecht.

 

Challenge 2015 heeft tot doel om mensen meer te laten bewegen door middel van de laagdrempelige sport ‘wandelen’. Het doel is om in 2015, 20 x 15 km = 300 km op jaarbasis te wandelen. In 2016 zal dit 20 x 16 km zijn. We gaan uit van 46 weken in verband met vakantie/ziekte e.d. wat neerkomt op 6,5 km per week. Door middel van de structurele lessen komen de deelnemers dichterbij het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De deelnemers zullen om het doel te behalen gaandeweg discipline opdoen om buiten de lessen en/of trainingen ook in de vrije tijd te gaan wandelen. Om dit doel te behalen gebruiken we de interventie Wandelfit.

 

Per wijk zal er 1 wandelgroep gestart worden, de deelnemers zullen wandeltraining krijgen. Bij de start zal er bij elke deelnemer een nulmeting gedaan worden door middel van de UKK-test en Fittest. Naast de trainingen zullen de deelnemers thematische lessen krijgen, bestaande uit workshops en meelopen met de groep. Per kwartaal wordt er een evenement georganiseerd.

 

Naast de georganiseerde activiteiten worden de deelnemers gestimuleerd om wandelen in het dagelijkse leven als iets natuurlijks te zien. Om het aangegeven doel te bereiken moeten de deelnemers ook buiten de training/lessen meer gaan wandelen. De deelnemers kunnen via een mobiele applicatie bijhouden wanneer zij lopen, hoeveel meters zij afleggen etc. Zij kunnen subdoelen behalen en zullen hiervoor beloond worden.

 

Het belangrijkste projectdoel is om in elke wijk een wandelgroep op te zetten met 10-15 deelnemers en hen bewust te maken van het nut van bewegen en gezonde voeding en dat zij daadwerkelijk meer gaan bewegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website