Projectomschrijving

Het project heeft een aantal belangrijke resultaten opgebracht: Deelnemers houden hun bewegingen bij via mobiele app of hun beweegdagboek. Op deze manier zijn zij bewuster van hun beweeggedrag.
90% van de deelnemers is meer gaan bewegen dan zij voorheen deden. De kennis over houding en wandtechniek is toegenomen. Ook de kennis over gezonde leefstijl is toegenomen, hoewel nog niet iedereen dit toepast. Het enthousiasme van de deelnemers tijdens evenementen en workshops was er groot. Daarnaast werden de thematische lessen als leuk en interessant ervaren. 75% van de deelnemers geeft aan zich fitter te voelen dan voorheen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website