Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In september 2013 is wijkclub Immerloo gestart met een groot openings/startevenement met 500 deelnemers. De aanleiding hiervoor was een landelijke pilot van de sportimpuls. Dit was een follow-up van project "Meedoen" (allochtone jeugd door sport). Via dit project hebben aantal sportverenigingen geprobeerd jongeren uit de wijk Immerloo aan het sporten te krijgen. Jongeren bereiken was in deze wijk al een hele kunst, maar nog groter probleem was hen proberen te binden via lidmaatschap aan een vereniging. Na een onderzoek door 2 Basics in opdracht van NOC*NSF is geadviseerd hier een andere aanpak te kiezen. Meer integraal sport - beweegaanbod met heldere Pr (geen overkill aan flyers).

In overleg met samenwerkingspartners is er een wekelijks activiteitenprogramma ontstaan onder de "paraplu" wijkclub. In totaal sporten 200 bewoners uit de wijk bij de wijkclub. Tijdens de ontwikkeling van de wijkclub zijn er ook in de avonduren activiteiten ontstaan. Dit heeft mede gezorgd voor werkgelegenheid. De wijkclub heeft ook een ontmoetingsruimte. Dit heeft een positief effect op de sociale cohesie; er is dankzij

de wijkclub intensiever contact met de wijkbewoners, in bijzonder ook jongeren met oudere wijkbewoners.

Een voordeel hiervan is dat de wijkclub door deze contacten beter aan kan sluiten op de (sport)vraag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In september 2013 is wijkclub Immerloo gestart met een groot openings/startevenement met 500 deelnemers. De aanleiding hiervoor was een landelijke pilot van de sportimpuls. Dit was een follow-up van project "Meedoen" (allochtone jeugd door sport). Via dit project hebben aantal sportverenigingen geprobeerd jongeren uit de wijk Immerloo aan het sporten te krijgen. Jongeren bereiken was in deze wijk al een hele kunst, maar nog groter probleem was hen proberen te binden via lidmaatschap aan een vereniging. Na een onderzoek door 2 Basics in opdracht van NOC*NSF is geadviseerd hier een andere aanpak te kiezen. Meer integraal sport - beweegaanbod met heldere Pr (geen overkill aan flyers).

In overleg met samenwerkingspartners is er een wekelijks activiteitenprogramma ontstaan onder de "paraplu" wijkclub. In totaal sporten 200 bewoners uit de wijk bij de wijkclub. Tijdens de ontwikkeling van de wijkclub zijn er ook in de avonduren activiteiten ontstaan. Dit heeft mede gezorgd voor werkgelegenheid. De wijkclub heeft ook een ontmoetingsruimte. Dit heeft een positief effect op de sociale cohesie; er is dankzij

de wijkclub intensiever contact met de wijkbewoners, in bijzonder ook jongeren met oudere wijkbewoners.

Een voordeel hiervan is dat de wijkclub door deze contacten beter aan kan sluiten op de (sport)vraag.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Wijkclub; sport en meer!

In de aandachtswijk Immerloo in Arnhem is sinds september 2013 de buurtsportvereniging Wijkclub Immerloo opgezet. Sinds de opening in oktober worden er wekelijks activiteiten aangeboden. Sinds het voorjaar 2014 is het activiteitenaanbod uitgebreidt en worden er zes dagen in de week activiteiten gegeven voor alle leeftijden. Er wordt op een laagdrempelige manier geprobeerd mensen uit de wijk op een leuke en veilige manier in aanraking te laten komen met sport en meer. Er wordt verder gekeken dan sport alleen. Er wordt aandacht gegeven aan de thema's gezondheid, werk, opleiding en vrijwilligers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste tussenresultaat:

- Opstart van de buurtsportvereninging met een wekelijks aanbod van sportactiviteiten voor jong en oud.

- Wekelijks sporten er rond de 80 kinderen en 35 volwassen bij de Wijkclub. Bij grotere evenementen zoals de opening of de wijkdag komen er rond de 200 wijkbewoners op af.

- Het creëren van een ontmoetingsplek in de wijk. Dit is een plek waar wijkbewoners langs kunnen komen voor een kopje koffie of thee en met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten gegeven.

- Mensen in de wijk die vrijwilligerswerk gaan doen voor de Wijkclub in de vorm van beheer en schoonmaak van de Wijkclub.

- Samenwerking met in totaal vijftien sportaanbieders en organisaties in de wijk.

- Aandacht geven aan de thema's: gezondheid, wonen, werken & opleiden en vrijwilligersbeleid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Buurtsportvereniging (BSV) is gemarkeerd als de overkoepelende interventie binnen de aanvraag en geeft de andere interventies als gezinssport, buurtfitness en knvb school en voetbal, een goede positie in de wijk. De Buurtsportvereniging is gelieerd aan het werk van de wijkclub Immerloo (onderdeel van stichting sportpunten Arnhem)en faciliteerd in de gezonde ontmoeting. Stichting Sportpunten opereert vanaf 2005 in Arnhemse krachtwijken ('t Broek en Klarendal). De ruime ervaring van de sportpunten maakt dat zij de hoofdaanvrager zijn. De Stichting is zelfstandig en vertegenwoordigd de sportaanbieder in Arnhem. De buurtsportcoach is verantwoordelijk en neemt de coördinatie van de BSV op zich.

 

Het contact tussen bewoners, sport- en beweegplezier en het bevorderen van een gezonde leefstijl zijn als belangrijke punten uit de buurtscan gekomen en staan daarom in de BSV centraal. Binnen de BSV wordt samengewerkt met de sport- en beweegaanbieders, de basisschool, buurtbewoners en overige partners uit de wijk. Deze samenwerking blijkt uit intentieverklaringen en wordt in de aanvraag beschreven.

De wijkclub zet met de BSV het bestaande sport- en beweegaanbod in het licht van de wijk en haar bewoners om sport, bewegen en een gezonde leefstijl te promoten. Het is voor alle wijkbewoners waarbij er een accent wordt gelegd op de kwetsbaren groepen. Het bestaande aanbod wordt aangevuld met activiteiten die inspelen op de behoefte van de bewoners. Kortom de wensen en behoefte van bewoners zijn gehoord en krijgt een concrete vorm in een programma met activiteiten. Gebaseerd op KISS-gegevens (NOC*NSF)een behoeftepeiling en de buurtscan van 2Basics zijn de interventies zorgvuldig gekozen en aangevraagd. De BSV gaat na 2 jaar naadloos over op de Wijkclub.

 

De volgende locaties als uitgangspunt zullen dienen: Sociaal Huis Prisma, Gymzaal Eimerssingel-Oost, de bestaande sportaccommodaties en buitenspeelplaatsen Startdatum is 01-09-2013.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website