Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Buurtsportvereniging Maarssen (BSVM) heeft veel mensen in Maarssen in beweging gekregen. Allereerst is gestart met een goed behoefte onderzoek. Een werkgroep(succesfactor) bestaande uit mensen van verenigingen en partners heeft vervolgens diverse activiteiten opgezet. Deze werkgroep kwam maandelijks bij elkaar. Daarnaast zijn diverse partners gestimuleerd activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen. Dit zijn o.a.verenigingen, BSO's, jongerenwerk, welzijn en (basis)scholen. Een groot aantal opgezette activiteiten is structureel. Het gaat o.a. om de schoolpleinactiviteiten, vrouwenvoetbal bij OSM'75, vakantieactiviteiten, kangoeroekorfbal OVVO/ De Kroon, schooltoernooien, gezinssport en seniorenactiviteiten. Een aantal van deze activiteiten door de inzet van de Buurtsportcoach. Meer informatie is te vinden op www.buurtsportverenigingmaarssen.nl.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Buurtsportvereniging Maarssen (BSVM) heeft de beoogde resultaten gehaald. Ruim 8000 inwoners zijn bereikt en hebben deelgenomen aan één of meerdere activiteiten. Ruim 200 mensen zijn structureel blijven sporten. Ook zijn ouders betrokken bij organisatie/ begeleiding van activiteiten. Op twee locaties in Maarssen vindt wekelijks een schoolpleinactiviteit plaats o.l.v. een buurtsportcoach met hulp van ouders. Veel activiteiten zijn structureel geworden. OSM'75 beschikt inmiddels over damesteams en vakantieactiviteiten. OVVO/ De Kroon haar schooltoernooi is versterkt en heeft hierdoor meer leden. Tevens is het kangoeroekorfbal succesvol, waardoor ook de jongste jeugd wordt betrokken. Daarnaast zijn activiteiten voor jongeren en ouderen blijvend. De BSVM is herkenbaar door een logo, website, kleding, banners enz. Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.buurtsportverenigingmaarssen.nl.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting voortgangsverslag

 

De Buurtsportvereniging Maarssen verloopt volgens planning. Na het behoefte onderzoek zijn we vanaf februari zijn meerdere activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Meidenvoetbal, schoolkorfbal, schooltennis, vrouwen aerobics, schoolpleinactiviteiten en na de zomervakantie beweegcursussen voor volwassenen zoals zwemmen, fietsen, wandelen en zelfverdediging Inactieve inwoners zijn in beweging gekomen. Momenteel zijn we ook druk bezig om de activiteiten te borgen, zodat ze na de projectperiode een structureel vervolg kunnen krijgen. Hierbij betrekken wij de buurtsportcoaches en gemeente. De samenwerking verloopt prima.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten eerste jaar

 

De volgende activiteiten zijn vanaf januari uitgevoerd:

 

Schooltennisclinics

100 clinics waaraan gemiddeld 25 kinderen hebben deelgenomen, dus bereik van 2500 basisschoolkinderen.

 

Schooltennistoernooi

24 deelnemers hebben aan het toernooi deelgenomen.

 

Vrouwengroep Aerobics

Eerst een cursus van 12 weken waar 20 vrouwen aan hebben deelgenomen. Nu is de activiteit structureel. Elke week nemen 15-20 vrouwen deel.

 

Meidenvoetbal

Cursus van 10 weken i.s.m. Mihai Nesu Stichting. Groep van 15 dames gaat nu als team verder onder de vlag van OSM’75.

 

Schoolkorfbalclinics

96 clinics waaraan 25 kinderen hebben deelgenomen, dus bereik van 2400 basisschoolkinderen.

 

Schoolkorfbaltoernooi

54 teams hebben deelgenomen.

 

Schoolpleinactiviteiten

3x in de week naschooltijd op een schoolplein met beweegkliko, gemiddeld 30 deelnemers per keer. Kinderen kunnen met de materialen uit de kliko spelen en daarnaast worden clinics georganiseerd.

 

Schoolpleintour Nationale Sportweek

Diverse clinics voor ouders en kinderen naschooltijd tijdens Nationale Sportweek. In totaal hebben 400 mensen deelgenomen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport

De grotere buitensportverenigingen van sportpark Daalseweide, korfbalvereniging OVVO, tennisvereniging Luck Raeck en voetbalvereniging Maarssen willen samen met voetbalvereniging OSM’ 75 uit Maarssenbroek het sportaanbod naar de buurten brengen waar weinig mensen sporten. De sportverenigingen willen in de wijken Antilopespoor-Bisonspoor en Nieuw-Maarssenveen bijdragen aan het verhogen van de sportparticipatie en leefbaarheid. Op advies van de buurtsportcoach maken zij daarvan gebruik van de methode buurtsportvereniging om de bewoners te betrekken als sporter en vrijwilliger.

Op basis van de vraag van inwoners betrekken wij hier tevens andere sportaanbieders bij.

 

Sportparticipatie

De landelijke sportparticipatie in KISS is 27%. In Antilopespoor-Bisonspoor is de sportparticipatie 21% bij mannen en slechts 9,5% bij vrouwen. In de wijk Nieuw-Maarssenveen is dit gemiddeld bij mannen 32% en bij vrouwen 22%. In het oudere deel van deze wijk ligt dit waarschijnlijk veel lager dan in de nieuwere woonwijk met duurdere koopwoningen. De combinatiefunctionarissen waren afgelopen jaren weinig succesvol om in deze wijken activiteiten te organiseren. Gelet op deze cijfers ligt het accent op het bereiken van meisjes en vrouwen met aandacht voor de inwoners met een allochtone achtergrond.

 

Gemeentelijk beleid

Gemeente Stichtse Vecht wil recht doen aan de eigenheid en identiteit van de wijken en aansluiten bij de prioriteiten die de inwoners stellen aan en in hun eigen leefomgeving.

De gemeente stimuleert met gebiedsgericht werken de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van inwoners. Gemeente Stichtse Vecht ondersteunt deze aanvraag omdat het aansluit bij de doelstellingen van sport, leefbaarheid en de gebiedsgerichte aanpak.

 

Activiteiten uit de menukaart

1. De methode buurtsportvereniging sluit aan bij de noodzaak om de doelgroep te activeren en de participatie in de buurt te verhogen. Het geeft het handvat om de sportieve activiteiten samen met de bewoners te organiseren en aan te passen aan de vraag.

 

Binnen deze aanpak brengen wij de volgende sportspecifieke activiteiten in:

2. schoolkorfbal is een wijkgerichte activiteit die laagdrempelig is voor bewoners en zich bijzonder goed leent voor gezinsactiviteiten met vrouwen en meisjes.

3. meidenvoetbal is de snelst groeiende sport onder meisjes en vrouwen.

4. schooltennis en straattennis zijn activiteiten, die laagdrempelig zijn en ook populair zijn onder meisjes en vrouwen.

 

Een buurtsportwerker gaat samen met de sportverenigingen naar de bewoners. Op basis van de vraag van de inwoners worden samen met hen aanvullende activiteiten georganiseerd en andere sportaanbieders betrokken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website