Projectomschrijving

Met het initiëren van een buurtsportvereniging in Diezerpoort, genaamd BuurtSport Diezerpoort wilden Advance Sports, SV Zwolle, Sportacrobatiek Zwolle, GV Hercules, Kegelbond Zwolle, WijZ, SportService Zwolle, Travers Welzijn en Tafeltennis Zwolle in de wijk Diezerpoort een structureel, laagdrempelig, betaalbaar en nabij sport- en beweegaanbod creëren dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep. De inwoners van de wijk Diezerproort zijn waar mogelijk betrokken. Sportparticipatie en de eigen kracht van bewoners benutten voor het sportaanbod in de buurt stonden centraal. De interventie richtte zich op de aandachtswijk Diezerpoort. In deze wijk ligt de sportparticipatie van alle doelgroepen ver onder het landelijk gemiddelde. In de wijk ontbreekt het aan structureel sport- en beweegmogelijkheden en de drempel om buiten de wijk te gaan sporten is hoog. Met de buurtsportvereniging richten we ons op jeugd en hun ouders, jongeren en senioren wonend in de wijk Diezerpoort. Binnen BuurtSport Diezerpoort is er sportaanbod ontwikkeld voor verschillende doelgroepen dat wordt georganiseerd door sportaanbieders in de wijk. Naar aanleiding de behoefte van de doelgroep zijn aanvullend sportverenigingen benaderd en is sportkennismakingsaanbod georganiseerd. Vanuit het netwerk is ingezet op een gezamenlijke planning, PR, kennismakingsactiviteiten en het betrekken van buurtbewoners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website