Projectomschrijving

Damsko Football, Vrouw en Vaart, Thaiboks Dojo Amsterdam en Daadkr8 hebben in het kader van de Sportimpuls 2014 het project 'Buurtsportlaan aan de Willenklaan' in samenwerking met twee Buurtsportcoaches uitgevoerd. Door de Buurtsportlaan is de bewegingsparticipatie voor bewoners van Amsterdam Nieuw-West grotendeels met een lage SES verhoogd, door te focussen op sporten in familieverband. Naast het sporten richtte de Buurtsportlaan zich op het verbeteren van familiebetrekkingen, de verdere maatschappelijke ontwikkeling van de deelnemers en in het bijzonder op een gezonde leefstijl. In 2015 en 2016 zijn op Sportpark Ookmeer per week zes activiteiten georganiseerd met gemiddeld 76 deelnemers per week. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website