Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Buurtsportvereniging Utrecht Zuidwest is een op de doelgroep afgestemd sportaanbod en daarom ook succesvol gebleken. De BSV bleek een noodzakelijke laatste stap om kinderen structureel te activeren bij onze sportvereniging. Met name het voetbalaanbod is erg populair maar ook de sporten tennis en hockey, hoewel minder populair bij de doelgroep, is met succes onder de aandacht gebracht. De BSV (tennis, voetbal en hockey) is na subsidieperiode onderdeel geworden van het vaste verenigingsaanbod. De club is er in geslaagd om een attractief aanbod voor de doelgroep te creëren, hun ouders te activeren en de organisatie daarvan te verankeren in de club. Tevens is het gelukt om een deel van de BSV leden te laten doorstromen naar de reguliere vereniging en de maatschappelijke omgeving (Beleidsmakers als de Gemeente Utrecht) mee te laten denken in de ontwikkeling van het concept. 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de Buurtsportvereniging Utrecht Zuidwest bereiken we de volgende doelen:

- We hebben 400 wachtlijst- en inactieve kinderen laten deelnemen aan de Buurtsportvereniging. Daarvan maken we per leeftijdscategorie de volgende aantallen alternatief lid of, indien mogelijk, regulier lid:

- Subsidiejaar 1: - 60 kinderen van 5 t/m 12 jaar - 40 kinderen van 13 t/m 17 jaar - 10 betrokken ouders

- Subsidiejaar 2: - 60 kinderen van 5 t/m 12 jaar - 40 kinderen van 13 t/m 17 jaar - 10 betrokken ouders

- Met alle 50 kinderen van 13 t/m 17 jaar is gesproken over het sportaanbod en hun rol hierin; 20 daarvan hebben zich ingezet voor de vormgeving daarvan, 10 daarvan zijn na afloop structureel bij de vereniging betrokken.

- We geven een impuls aan het sociale klimaat op en rond de velden en aan de mentale weerbaarheid en assertiviteit bij alle deelnemers en leden van de buurtsportvereniging, door in spelvorm aan de slag te gaan met thema's als sportiviteit en respect, agressieregulatie en conflicthantering. We vergroten daarmee het bewustzijn van de doelgroep over de gewenste omgangsnormen en dragen daarmee bij aan een positief opgroei- en opvoedklimaat.

- We hebben een dusdanige impuls gegeven aan het sportaanbod en de samenwerking in en rond Nieuw Welgelegen dat daar ook na de impuls-periode zinvol op kan worden voortgebouwd.

- Met de Buurtsportvereniging Utrecht Zuidwest leveren we een bijdrage aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling en laten we het maatschappelijk vastgoed beter renderen.

- Studenten van de Hogeschool Utrecht monitoren in september 2014 de beleving van nieuwe leden, hun ouders en andere betrokkenen op de bovenstaande thema's, en meten de voorlopige effecten van het sportimpulsaanbod alsmede verbeterpunten in de processen. Zij verrichten ook een eindmonitoring en effectmeting aan het einde van de subsidietijd (in termen van veranderingen sociaal klimaat, gerealiseerde samenwerkingen en groei sportparticipatie).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zwaluwen Utrecht 1911 (ZU) is een omni vereniging in Utrecht Zuid West die voetbal, hockey en tennis aanbiedt. ZU is gevestigd op het terrein van Hart voor de Sport Nieuw Welgelegen (NW). Samen met de andere partners en sportaanbieders binnen NW heeft ZU zich de afgelopen jaren ingezet om de sportparticipatie in de wijk te verhogen, de sociale verbanden in de wijk te versterken, en investeringen in maatschappelijk vastgoed beter te laten renderen.

 

Uit cijfers van GG&GD, wijksportplannen, gemeentelijke monitors en KISS blijkt dat de sportdeelname in de wijk laag ligt, de uitval onder met de middelbare schooljeugd hoog is en er sprake is van zowel een gezondheidsproblematiek als een sociale problematiek. De ervaring op de vereniging zijn dat de jongste jeugd niet kan sporten wegens een gebrek aan voorzieningen, en de middelbare schooljeugd uitvalt vanwege andere prioriteiten, slechte sfeer en geringe betrokkenheid.

 

Middels de Buurtsportvereniging Zuid West Utrecht willen we voor beide problemen een oplossing bieden. Hiertoe werken we samen met BO, VMBO, MBO en HBO, collega-sportaanbieders op Nieuw Welgelegen en de beweegmakelaars uit de wijk.

 

Samen met hen realiseren we de Buursportvereniging Utrecht Zuid West. Doel daarvan is de realisatie van een vernieuwend 7*16 sportaanbod (ook op de incourante tijden door de week overdag!), waarbij de huidige capaciteit effectiever wordt ingezet, het sociale klimaat op en rond de velden verbetert, nieuwe lidmaatschapsvormen ontstaan die middelbare jeugd meer aanspreken, en ouders en scholieren meer betrokken worden bij vormgeving van het aanbod en zo geprikkeld worden lid te blijven.

 

De sportimpuls zetten we in om het kader waar nodig te scholen, de samenwerking vorm te geven, de cultuur op de vereniging te verbeteren, de ontwikkeling van het project te monitoren, en de nieuwe activiteiten vorm te geven - in het begin met professionals en later in toenemende mate met betrokkenheid van ouders en scholieren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website