Projectomschrijving

Vier sportverenigingen uit Zwanenburg en Sportservice Haarlemmermeer vragen gezamenlijk de Sportimpuls ‘Buurtsportvereniging Zwanenburg’ aan.

Met dit initiatief beogen de organisaties een verbetering van de buurtcohesie en een toename van de sportparticipatie van de doelgroepen 13–25 jaar en 25–45 jaar in Zwanenburg. Door het vormgeven van een structureel samenwerkingsverband, het betrekken van de buurtbewoners bij het vormgeven van de Buurtsportvereniging en de activiteiten, zal een duurzaam aanbod op maat ontstaan. Onderdeel van de Buurtsportvereniging is het START-trainingsprogramma. Door dit element toe te voegen, wordt de doorstroom naar reguliere activiteiten vergemakkelijkt.

Kennis en expertise binnen deze aanvraag worden gewaarborgd door de verschillende buurtsportcoaches actief in de Haarlemmermeer en de organisatie Sportservice Haarlemmermeer. Laatst genoemde organisatie heeft ruime ervaring met de uitvoering van de Buurtsportvereniging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website