Projectomschrijving

Eind 2014 m.b.v. ZonMw subsidie een GALM & SCALA beweeginterventie (Sportipulsproject) voor personen van 65-75 jaar (doelgroep) uit Lienden, Ommeren, Ingen, Eck & Wiel en Maurik (uitvoeringsgebied) georganiseerd. Er zijn +/- 1.600 personen uit onze doelgroep/uitvoeringsgebied schriftelijk uitgenodigd voor een GALM fitheidstest. Er hebben 92 personen aan de GALM fitheidstest deelgenomen en zijn 56 personen gestart met het GALM & SCALA beweegprogramma. Tijdens looptijd van het beweegprogramma zijn 17 nieuwe personen ingestroomd en bestond de totale groep uit 73 deelnemers (verdeeld over 4 beweeggroepen). Uiteindelijk is het GALM & SCALA beweegprogramma geborgd in een nieuw beweegprogramma voor senioren, genaamd 'Betuwse Ouderen in Beweging (BOiB)'. Totaal nemen 46 personen deel aan het BOiB beweegprogramma, 18 personen hebben aangegeven later in te stromen i.v.m. vakanties en blessures. 6 personen zijn via warme overdracht doorverwezen naar beweegactiviteiten van Stichting zorgcentra de Betuwe en 6 personen van 65-75 jaar zijn doorverwezen naar andere lokaal senioren beweegaanbod. 3 personen zijn om gezondheidsredenen gestopt met structureel bewegen en revalideren vanuit het ziekenhuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website