Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie B-Fit van de Gelderse Sportfederatie (GSF) is uitgevoerd door B-Fit coaches Joris Maier en Garry Abbas vanuit Healthclub Juliën Lienden op vier basisscholen. Deelnemende basisscholen zijn de Sterappel en Eben Haézerschool uit Lienden en de Hoeksteen, Boogerd en Kinderopvangorganisatie SKLM uit Maurik (Brede School). Tijdens projectperiode zijn we bezig geweest om B-Fit onderdelen uit te rollen op de deelnemende basisscholen, draagvlak te creëren bij leerlingen, leerkrachten en ouders en B-Fit onderdelen te borgen in een nieuw schoolgezondheidsbeleid. Naast basisscholen is ook de gemeente enthousiast en bekijkt de mogelijkheden om b-Fit of andere leefstijl gerelateerde interventies gericht op basisschoolleerlingen een plaats te geven in het nieuw te schrijven gezondheidsbeleid/nota van de gemeente.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Thema 'gezonde leefstijl' heeft op alle 4 deelnemende basisscholen een belangrijke plaats gekregen binnen het

school(gezondheid)beleid. Leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten hebben meer kennis over gezonde

leefstijl een BOFT gedragingen en onderschrijven het belang van een 'gezonde leefstijl'. Er zijn meer

beweegmomenten op de basisscholen en er wordt gezonder gegeten, gedronken en getrakteerd. Groot gedeelte

van de deelnemende leerlingen scoren hoger op B-Fittest onderdelen dan aan begin (nulmeting) van B-Fit

programma. Overige basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven binnen de gemeente Buren zijn

gecharmeerd van het B-Fit programma en hopen in de toekomst ook aan de slag te kunnen met onderdelen van B-Fit.

Lokale (sport)verenigingen, de gemeente Buren, GGD Gelderland-Zuid, Natuur, Milieu en Educatiecentrum en

lokale ondernemers zijn positief over de interventie B-Fit en ondersteunen waar mogelijk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie B-Fit van de Gelderse Sportfederatie (GSF) wordt op dit moment door B-Fit coaches Joris Maier en Garry Abbas vanuit Healthclub Juliën Lienden uitgevoerd op vier basisscholen. Deelnemende basisscholen zijn de Sterappel en Eben Haézerschool uit Lienden en de Hoeksteen en Boogerd uit Maurik (Brede School). De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met workshops voor leerkrachten, B-Fittesten voor alle leerlingen, pleinactiviteiten, groene voetstappen en veel verschillende introductie- en naschoolse sport en beweeglessen i.s.m. lokale sportverenigingen. De komende maanden gaan we aan de slag met o.a. beweegtussendoortjes, workshops voor ouders en themaweken over bijvoorbeeld voeding en gezonde traktaties. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast over het programma en verwachten geen grote problemen bij de borging van bepaalde onderdelen in het nieuw te vormen schoolgezondheidsbeleid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schoolteams van Basisscholen de Sterappel, Eben Haëzer, de Hoeksteen en Boogerd uit respectievelijk Lienden en Maurik zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met de interventie B-Fit en zijn bereid hun schoolgezondheidsbeleid aan te passen en bepaalde onderdelen van B-fit te implementeren.

Alle leerlingen hebben B-Fittest (nulmeting) uitgevoerd en zijn geënthousiasmeerd om deel te nemen aan alle activiteiten die de interventie B-Fit te bieden heeft.

Alle deelnemende basisscholen hebben inmiddels deelgenomen aan pleinactiviteiten en basisschoolleerlingen hebben nieuwe input en ideeën gekregen om actief te bewegen op het schoolplein. Deelnemende basisscholen hebben meegedaan met de nationale 'Groene Voetstappenweek' en gaan zo min mogelijk met de auto naar school. Binnen de gemeente Buren zijn goede contacten tussen lokale sportaanbieders, basisscholen en gemeente. Kinderen maken tijdens reguliere gymlessen en naschoolse lessen kennis met verschillende lokale sportaanbieders en op deze manier vindt een goede sport oriëntatie op jonge leeftijd plaats. Deelnemende basisscholen maken een gemotiveerde enthousiast indruk en de komende maanden gaan we met plezier aan de slag met de overige onderdelen van de menukaart van B-Fit!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buren is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 25.997 inwoners (1 januari 2014)

 

Op basisschool de Hoeksteen in Maurik beweegt 66% van de leerlingen niet structureel (als lid van bijvoorbeeld een sportvereniging) en 19,2% van de leerlingen kampt met (ernstig) overgewicht. Hoewel de leerlingen van basisschool de Boogerd in Maurik wel vaak lid zijn van een sportvereniging blijkt dat 22,5% van de leerlingen te maken heeft met overgewicht. Van alle leerlingen op de Basisschool Eben Haëzerschool in Lienden beweegt 35% van de leerlingen niet structureel. 15,7% van de leerlingen heeft (ernstig)overgewicht. Hoewel een groot percentage van de leerlingen van basisschool de Sterappel in Lienden wel structureel sport heeft maar liefst 25,4% van de leerlingen (ernstig) overgewicht.

 

Deze zorgelijke cijfers zijn de aanleiding voor 4 basisscholen, 11 sportaanbieders, GGD-Gelderland Zuid en diëtistenpraktijk Eetstijl om de handen ineen te slaan.

 

Door "Buren will B-Fit again" willen we eraan bijdragen dat de kinderen van de basisscholen in Lienden en Maurik die nu niet (meer)bewegen, te weinig bewegen en/of aan (ernstig) overgewicht leiden wel gaan voldoen aan de beweegnorm.

 

Buren will B-Fit again vormt de basis voor een structurele samenwerking tussen onderwijs, sport en gezondheid (GGD en diëtist). Niet alleen in dit project maar vooral ook daarna. Samen staan we sterk en samen gaan we voor een gezonde leefstijl.

 

Wij vragen financiering voor het project B-Fit. De opstartkosten voor dit project bedragen 90.500 euro. 75% van dit budget wordt direct besteedt

aan de concrete uitvoering van activiteiten.

 

De verwachting is dat er aan de B-Fit tenminste 500 leerlingen meedoen, samen met hun ouders. Het gaat om 4 basisscholen en in totaal 11 sportaanbieders. We gaan er vanuit dat 80% van alle deelnemers én voldoet aan de beweegnorm én meer kennis heet ten aanzien van BOFFT én dat zij ook vaker lid zijn van een sportvereniging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website