Projectomschrijving

Resultaten van de afgelopen subsidieperiode zijn: Leerlingen hebben meer beweegmomenten per week. Leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten hebben meer kennis ten aanzien van de BOFT gedragingen, zijn enthousiast over de interventie B-Fit en onderkennen het belang van een gezonde leefstijl. Er zijn verschillende B-Fit onderdelen in het school(gezondheid)beleid van 4 deelnemende basisscholen en 1 kinderopvangorganisatie geborgd. Onderdelen als beweegtussendoortjes, pleinactiviteiten, gezonde traktaties, pauzehap, water drinken en B-Fittest zijn meest succesvol gebleken. Veel leerlingen boeken vooruitgang op onderdelen uit de B-Fittest t.o.v. de nulmeting. Er is interesse in B-Fit vanuit omliggende basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Er is goede samenwerking met een buurtsportcoach en lokale (sport)verenigingen, wat resulteert in o.a. een gratis naschoolse beweegaanbod. Er is cofinanciering om langer nazorg aan deelnemende basisscholen en kinderdagverblijf te bieden. De gemeente onderzoekt met verschillende partijen de mogelijkheid om de interventie B-Fit in de toekomst binnen meer organisaties uit te rollen. De licentie van B-Fit is t/m 2018 verlengd (aan uitvoerder) en er zijn financiële middelen om B-fit coaches breder op te leiden zodat zij ook op peuterspeelzalen aan de slag mogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website