Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen om inactieve kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en kinderen, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit stimuleert een duurzame sport- en beweegdeelname en het gebruik van gezonde voeding. Voor de borging van ons beweegprogramma is een samenwerkingsverband gecreëerd om de doelgroep in haar directe leefomgeving te benaderen. Door deze aanpak en de keuze voor B-Fit is het voor een groot deel gelukt om voor de doelgroep de gezonde keuze een gemakkelijke keuze te laten zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons doel was om met een nieuw sport- en beweegaanbod kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding, duurzaam en aansluitend op hun behoefte en mogelijkheden. Terugkijkend op de projectperiode kunnen wij concluderen, dat we hier grotendeels in zijn geslaagd:

- via schoollessen hebben alle leerlingen kennis gekregen van Bewegen, Ontbijten, Frisdrank en Tv-kijken/computeren (BOFT);

- meer leerlingen ontbijten dagelijks, drinken minder gezoete dranken en kijken minder tv/computeren minder;

- meer leerlingen zijn in contact gekomen met sportverenigingen en hiervan lid geworden;

- via workshops en voorlichtingsbijeenkomsten hebben meer ouders kennis van BOFT, stimuleren zij hun kinderen vaker om meer te bewegen/gezonder te eten en bieden ze gezondere voeding aan;

- de scholen voeren een actiever gezond schoolbeleid en bieden 5 beweegmomenten per week aan (energizers in de klas, pauze-activiteiten);

- succesvolle B-Fit activiteiten zijn opgenomen in het schoolbeleid;

- een aantal sportaanbieders biedt structureel sportaanbod op school en/of in de buurt;

- de lokale sport- en beweegaanbieders hebben meer naamsbekendheid op de scholen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We lopen voor op de eerder afgegeven planning uit de goedgekeurde subsidieaanvraag. De werkzaamheden zijn namelijk eerder gestart dan op 1 november 2014, mede i.v.m. het begin van het nieuwe schooljaar. Dankzij deze tijdige start vindt de realisatie nu plaats conform verwachting. In het geval van de interventie B-Fit lijkt ons een start van toekomstige Sportimpulsprojecten gewenst aan het begin van het nieuwe schooljaar o.a. vanwege het maken van lesroosters en het tijdig kunnen plannen van activiteiten, dus eerder dan op 1 november.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De schoolteams van Den AldenHaag, de Daverhof en De Hoge Hof zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met de interventie B-Fit en bereid om hun schoolgezondheidsbeleid aan te passen en succesvolle onderdelen van B-Fit hierin te implementeren. Alle leerlingen hebben een B-Fittest (nulmeting) uitgevoerd en nemen enthousiast deel aan de activiteiten, die de interventie B-Fit bevat. Alle deelnemende basisscholen hebben deelgenomen aan pleinactiviteiten en basisschoolleerlingen hebben nieuwe input en ideeën gekregen om actief te bewegen op het schoolplein. Goede contacten zijn ontstaan tussen sportaanbieders, basisscholen en de gemeente. Binnen dit project maken kinderen kennis met verschillende lokale sportaanbieders en op deze manier vindt een goede sport oriëntatie op jonge leeftijd plaats. We zien en merken dat kinderen, leerkrachten en ouders positief reageren op de B-Fit activiteiten en meer bewust omgaan met gezonde voeding en voldoende beweging. Dat maakt ons enthousiast om door te gaan op de reeds ingeslagen weg!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij kiezen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen, waarbij onze bijzondere aandacht uitgaat naar inactieve leerlingen en hun ouders. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep geven wij invulling aan een vraaggericht aanbod. Deze bestaat o.a. uit een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen/workshops, voorlichting/educatie aan ouders/kinderen, clinics van een groot aantal sportverenigingen, hardlooptrainingen voor kinderen/ouders en wekelijks vijf beweegmomenten o.a. door het gebruik van Swinxs, een buitenspeelcomputer.

 

Leerlingen zijn enthousiast, omdat het aanbod vraaggericht is samengesteld en kinderen, ouders en leerkrachten een rol krijgen in de organisatie. Dit geheel stimuleert een duurzame sport- en beweegdeelname en ook het gebruik van gezonde voeding.

 

Voor de borging van ons beweegprogramma is een uniek samenwerkingsverband gecreëerd, zodat we de doelgroep in haar directe leefomgeving kunnen bereiken. Wij doen dit vanuit onderwijs, sport, welzijn, zorg en het bedrijfsleven. Partners hebben kennis van de doelgroep en zien in B-Fit een goede wederzijdse aanvulling, waardoor continuïteit is gewaarborgd. Combinatiefunctionarissen zijn niet op de scholen actief, maar betrekken wij nu bij de school door hen te laten deelnemen in de projectgroep als kernpartner. Na de subsidieperiode bieden zij desgewenst ondersteuning voor nazorg en voortzetting van B-Fit.

 

Om vrijblijvendheid te voorkomen wordt voor naschoolse activiteiten een kleine bijdrage gevraagd. Hierdoor ontstaat de spaarpot ‘Sparen voor Spieren’ voor de financiering van dit project na de subsidieperiode.

 

Door onze aanpak en de keuze voor B-Fit geloven wij in de haalbaarheid en het succes van ons plan. Wij staan in de startblokken om twee jaar lang intensief aan de slag te gaan met kinderen en hun ouders, zodat ook voor hen de gezonde keuze een gemakkelijke keuze wordt.

 

Uitvoering van november 2014 tot en met oktober 2016. Doelgroepen: leerlingen, ouders en leerkrachten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website