Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Red Giants en Stad & Esch hebben met andere Meppeler sportaanbieders een aantrekkelijk naschools sportaanbod (Sport & Fun) voor klas 1 en 2 vmbo, havo en vwo opgezet, dat jongeren de mogelijkheid biedt om naast het reguliere bewegingsonderwijs 2 uur extra per week te sporten. Kortom, van 2 naar 3+2!

 

Door het opzetten en borgen van de activiteiten uit de aanvraag, is bij de deelnemers een actievere en gezondere leefstijl en een positievere attitude voor bewegen ontwikkeld.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het Sportimpuls-project “Bewegingsonderwijs Ezinge: van 2 naar 3+2” zijn de volgende resultaten bereikt:

 

1. Een tijdelijk afname van het aantal inactieve leerlingen met ± 10%.

Hierin zit een van de grootste uitdagingen van een Sportimpuls-project, voor verenigingen, trainers en LO-docenten.

2. 85% van alle leerlingen (vmbo, havo en vwo) beweegt ten minste 1 uur per dag.

3. ± 15% van de geactiveerde leerlingen heeft de weg naar de Red Giants of een andere sportvereniging gevonden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportimpuls “Bewegingsonderwijs Ezinge: van 2 naar 3+2”

Basketballvereniging Red Giants en Stad & Esch zien de noodzaak om bij te dragen aan een gezonde, actieve leefstijl met

voldoende beweging bij jongeren. De huidige initiatieven zoals “Vmbo in beweging” beperken zich tot het vmbo, maar ook

jongeren op vwo, havo en Praktijkonderwijs bewegen steeds minder. Het is belangrijk om ook daarop in te spelen en deze

trend om te buigen.

Tegelijkertijd wil Basketballvereniging Red Giants het ledenbestand op peil houden en uitbreiden door via de samenwerking

met de school een bron van potentiële (kader)leden aan te boren. Als met (sport)docenten van Stad & Esch/(C)ALO-studenten

een passend sportaanbod wordt gecreëerd, beschikt Red Giants direct na schooltijd over voldoende professionele kaderleden

voor training/coaching (pedagogiek).

Het vanaf augustus 2014 gezamenlijk te betrekken/gebruiken sportcomplex Ezinge biedt hiervoor dé kans: Sport en onderwijs

letterlijk onder één dak. Sportcomplex Ezinge staat ook open voor de buurt.

Red Giants, Stad & Esch en andere Meppeler sportaanbieders ambiëren een gezonde school, waarin jongeren onder

professionele begeleiding voldoende bewegen. De insteek is aandacht voor gezonde leefstijl en een Stad & Esch-breed

sportaanbod op basis van het ‘3+2 principe’. Hierbij streven zij de volgende resultaten/subdoelen na:

- Organiseren en uitvoeren van een attractief, laagdrempelig sportaanbod door gekwalificeerde -aspirant- trainers/

coaches tijdens en na schooltijd, waarbij jongeren worden uitgedaagd 2 uur per week extra te bewegen naast de 2 á 3 uur

bewegingsonderwijs op school. Kortom, van 2 naar 3+2!

- Een duurzaam actievere en gezondere leefstijl en een positieve attitude voor bewegen bij leerlingen creëren.

Dit resulteert in:

- een afname van het aantal inactieve leerlingen met 10% per september 2014;

- 85% van alle leerlingen (vmbo, havo en vwo) beweegt ten minste 1 uur per dag;

- 15% van de geactiveerde leerlingen wordt lid van de Red Giants of een andere sportvereniging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het aanbieden van een schoolbreed sport aanbod met aandacht voor gezonde leefstijl waarbij gebruikt is gemaakt van Do It, I run to be fit, Streetball Masters en clinics op het gebied van diverse sporten zijn de volgende resultaten bereikt:

 

• Na het eerste jaar is er een afname van 3% van het aantal inactieve leerlingen gemeten.

• Een stijging van het aantal leerlingen dat meer dan een uur per dag beweegt is van 5%.

 

Deze activiteiten zijn met zeven sportverenigingen opgezet. De samenwerking wordt binnen het project vormgegeven waarna bij succes gedurende het tweede schooljaar een convenant wordt afgesloten tussen de Red Giants, Stad & Esch en de deelnemende sportaanbieders. Op deze manier wordt de verduurzaming van het aanbod op Ezinge bewerkstelligd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportimpuls “Bewegingsonderwijs Ezinge: van 2 naar 3+2”

 

Basketballvereniging Red Giants en Stad & Esch zien de noodzaak om bij te dragen aan een gezonde, actieve leefstijl met voldoende beweging bij jongeren. De huidige initiatieven zoals “Vmbo in beweging” beperken zich tot het vmbo, maar ook jongeren op vwo, havo en Praktijkonderwijs bewegen steeds minder. Het is belangrijk om ook daarop in te spelen en deze trend om te buigen.

 

Tegelijkertijd wil Basketballvereniging Red Giants het ledenbestand op peil houden en uitbreiden door via de samenwerking met de school een bron van potentiële (kader)leden aan te boren. Als met (sport)docenten van Stad & Esch/(C)ALO-studenten een passend sportaanbod wordt gecreëerd, beschikt Red Giants direct na schooltijd over voldoende professionele kaderleden voor training/coaching (pedagogiek).

 

Het vanaf augustus 2014 gezamenlijk te betrekken/gebruiken sportcomplex Ezinge biedt hiervoor dé kans: Sport en onderwijs letterlijk onder één dak. Sportcomplex Ezinge staat ook open voor de buurt.

 

Red Giants, Stad & Esch en andere Meppeler sportaanbieders ambiëren een gezonde school, waarin jongeren onder professionele begeleiding voldoende bewegen. De insteek is aandacht voor gezonde leefstijl en een Stad & Esch-breed sportaanbod op basis van het ‘3+2 principe’. Hierbij streven zij de volgende resultaten/subdoelen na:

 

 Organiseren en uitvoeren van een attractief, laagdrempelig sportaanbod door gekwalificeerde -aspirant- trainers/coaches tijdens en na schooltijd, waarbij jongeren worden uitgedaagd 2 uur per week extra te bewegen naast de 2 á 3 uur bewegingsonderwijs op school. Kortom, van 2 naar 3+2!

 Een duurzaam actievere en gezondere leefstijl en een positieve attitude voor bewegen bij leerlingen creëren.

 

Dit resulteert in:

 een afname van het aantal inactieve leerlingen met 10% per september 2014;

 85% van alle leerlingen (vmbo, havo en vwo) beweegt ten minste 1 uur per dag;

 15% van de geactiveerde leerlingen wordt lid van de Red Giants of een andere sportvereniging.

 

 

Bij het actieplan is gebruik gemaakt van succesvolle interventies op de ‘Menukaart Sportimpuls’.

 

Het actieplan dat ten behoeve van deze doelstellingen/het resultaat worden uitgevoerd, zijn verdeeld in 2 activiteiten(lijnen):

1. Bewustwording en duurzame attitude-/gedragsverandering door vakoverstijgende lesprogramma’s;

2. In beweging krijgen en houden.

 

Bij goede resultaten wordt de aanpak vanaf 2014 ingevoerd en -financieel- geïntegreerd/verankerd in de schoolorganisatie en de sportprogramma’s op Onderwijspark/sportcomplex Ezinge.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website