Projectomschrijving

In Enschede Zuid woont een relatief grote groep werkzoekenden. Deze personen hebben vaak een lage sociaal economische status en zijn veelal niet actief. De gemeente zoekt naar manieren om deze mensen aan het werk te krijgen. Uit onderzoekt blijkt dat er wel behoefte is aan sporten en bewegen maar dat men niet goed weet wat er mogelijk is en bovendien vindt men het moeilijk om alleen de stap naar een vereniging te maken. Ook het gebrek aan financiële middelen speelt hierbij een rol. De stichting TenCate Sportboulevard Enschede (TCSBE) is een samenwerkingsverband tussen 16 scholen en 20 sportverenigingen in Enschede Zuid. Middels de Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) methode gaan we in samenwerking met Ergo Control de werklozen activeren zodat ze meer vitaal worden en doorstromen naar een leerwerkplek van de gemeente. Doel is om in twee jaar tijd 80 inactieve werklozen middels sport- en beweegactiviteiten klaar te stomen voor re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website