Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens het bewegen als warming up voor re-integratie in Rotterdam Lombarijden project, is geprobeerd zoveel mogelijk 55+ers aan het bewegen te krijgen en te laten doorstromen naar regulier sport en beweegaanbod.

 

Dit is bereikt door het aanbieden van een beweegtraject waarbij de deelnemers twee keer per week deelnamen aan verschillende beweegactiviteiten. Ook werden verschillende leefstijl items behandeld voor de deelnemers die daar behoefte aan hadden.

 

Er zijn in totaal 8 groepen gestart. Waarbij steeds duidelijker werd dat de doelgroep graag deelneemt aan een laagdrempelige beweegactiviteit, gegeven op een makkelijk te bereiken locatie.

Ook werd het als prettig ervaren om les te krijgen van een docent.

 

Er is op dit moment een beweegactiviteit zoals die gegeven werd tijdens het project in het wijkcentrum Lombardijen.

Deze beweegactiviteit word gegeven door proffesionele docenten.

Voor de activiteit word een bijdrage van de deelnemers verwacht.

Tevens bied de gemeente Rotterdam een klein aanjaagbudget aan, om de activiteit te ondersteunen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De reslutaten van het bewegen als warming up voor re-integratie Rotterdam Lombardijen project zijn als volgt:

 

Deelnemers:

- er hebben 147 mensen deelgenomen aan het project.

- van deze 147 deelnemers zijn er 112 mensen doorgestroomd naar reguliere sport en beweegactiviteiten.

- na het beeindigen van het traject hebben 10 nieuwe deelnemers zich aangemeld voor de beweegactiviteit die voortgekomen is uit het project.

 

Borging van het traject:

Er zijn 2 professionele sportdocenten actief als docenten van de beweegactiviteit die voortgekomen is uit het project.

Zij geven per week 4 keer een beweegactiviteit waar mensen uit de wijk aan deel kunnen nemen.

Naast deze twee docenten zijn er twee oud deelnemers opgeleid om een les te kunnen begeleiden mochten de docenten niet in staat zijn de les te kunnen geven.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voortgang: Beweging als Warming-up Rotterdam Lombardijen

 

Doel is om 150 mensen van 55+ in Lombardijen in beweging te krijgen en ze na het beweegprogramma, die ze kunnen volgen, toe te leiden naar een vervolgactiviteit zodat men na het allereerst weer in beweging komen ook echt in beweging blijft.

 

We zijn nu met de derde groep gestart. Groep één is geheel afgerond. Een tweede groep is al ver in het traject. De derde groep is net gestart en groep 4 willen we gestart hebben in juli. We liggen daarmee op schema.

 

Naast het toe leiden naar regulier beweeg- en sportaanbod, creëren we met partijen in de wijk ook nieuwe beweegactiviteiten/initiatieven. Zo is er nu een nieuwe sportactiviteit in de buurt gerealiseerd voor de doelgroep van 55+ers waar veel vraag naar is. Er wordt nu wekelijks een uur “gym” oefeningen bij conditiecentrum De Zonnetrap aangeboden waarbij de deelnemers begeleid worden door een gediplomeerd sportdocent. Tevens is er op maandagmiddag een wandelgroep vanuit het Richard Krajicek Veld gecreëerd. Hier kan gratis aan worden deelgenomen.

 

Van de eerste groep deelnemers is 50%(6 van de 12 deelnemers) na het programma gaan deelnemen aan het reguliere sportaanbod in de buurt. Van de tweede groep die op dit moment nog bezig is, participeert nu al 75% (12 van de 16 deelnemers) in het reguliere sportaanbod.

 

Bij start leggen we sterk de nadruk op ons doel: doorgaan als wij stoppen! Dat men hier heel bewust van moet zijn én blijven. We houden de focus er dus op. Dat lukt alleen als je de mensen weet te verleiden en blijft verrassen in het traject, want het moet wel leuk zijn om hier tijd in te investeren. Het was tot slot van rekening géén prioriteit en men moet er in priori weer tijd aan geven! Het moet dus hoog op de ladder van “noodzakelijke” activiteiten komen. Dat doen we door heel gevarieerd beweegactiviteiten aan te bieden en waar kan direct bij aanbieders zelf. Zo komt men op veel plekken in de wijk die men ook nog niet kende of waarvan men geen weet had, wat er te doen was.

 

Er wordt samengewerkt met verschillende partijen uit de buurt zoals: conditiecentrum De Zonnetrap, Het Richard Krajicekveld, Avant Sanare, SV Atomium 69 en het wijkgebouw Lombardijen.

In overleggen die uit deze samenwerking voortvloeien word alle ervaring opgedaan in het project verspreid onder de verschillende samenwerkingspartners. Een mooi voorbeeld is de gezondheidsmarkt die door Ergo Control in samenwerking met Pit010 is georganiseerd op 17 mei, Hierbij waren de volgende samenwerkingspartners aanwezig: SV Atomium 69, Even Buurten, De Petrakerk, Avant Sanare, De Vraagwijzer, Bewust Bewegen, Zorg 4 Elkaar.

 

Ná de projectperiode kunnen de activiteiten op dit moment worden voortgezet bij conditiecentrum de Zonnetrap, op het Richard Krajicek veld en in het wijkgebouw Lombardijen. Ook zullen er 5 vrijwilligers worden begeleid/opgeleid om laagdrempelige activiteiten te blijven begeleiden.

 

Op deze wijze werken we, naast het bestaande sportaanbod in de wijk, aan goedkope laagdrempelige beweegactiviteiten, waar we mensen ook naar toe leiden. Geld is vaak een van de drempels in het continueren van gedrag. Deze nemen we met deze toegevoegde activiteiten voor een deel weg. Belangrijkste is echter wel dat men overtuigd raakt van het feit dat bewegen “gewoon” is en dat je het daarom gewoon DOET!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten: Beweging als Warming-up Rotterdam Lombardijen

 

Doel is om 150 mensen van 55+ in Lombardijen in beweging te krijgen en te houden.

 

We zijn nu met de derde groep gestart. Groep één is geheel afgerond. Een tweede groep is al ver in het traject. De derde groep is net gestart en groep 4 willen we gestart hebben in juli. We liggen daarmee op schema.

 

Er zijn al extra mogelijkheden voor bewegen gerealiseerd.

Wekelijks een uur “gym” oefeningen bij conditiecentrum De Zonnetrap, waarbij de deelnemers begeleid worden door een gediplomeerd sportdocent.

Op maandagmiddag een wandelgroep vanuit het Richard Krajicek Veld. Hier kan gratis aan worden deelgenomen.

 

Van de eerste groep deelnemers is 50%(6 van de 12 deelnemers) na het programma gaan deelnemen aan het reguliere sportaanbod in de buurt.

Van de tweede groep die op dit moment nog bezig is, participeert nu al 75% (12 van de 16 deelnemers) in het reguliere sportaanbod.

Groep drie is net gestart met het programma

 

Er wordt samengewerkt met verschillende partijen uit de buurt zoals: conditiecentrum De Zonnetrap, Het Richard Krajicekveld, Avant Sanare, SV Atomium 69 en het wijkgebouw Lombardijen.

 

Op de gezondheidsmarkt die door Ergo Control in samenwerking met Pit010 is georganiseerd op 17 mei, waren de volgende samenwerkingspartners aanwezig: SV Atomium 69, Even Buurten, De Petrakerk, Avant Sanare, De Vraagwijzer, Bewust Bewegen, Zorg 4 Elkaar.

Er zijn 80 mensen op deze markt afgekomen waarvan weer een deel gaat participeren in het programma. Helaas konden wij niet iedereen die 55+ was laten deelnemen aan het beweegprogramma aangezien men niet in de juiste wijk woonde.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het activiteiten aanbod van deze Sportimpuls bestaat uit verschillende beweegactiviteiten die de deelnemers laat ervaren wat ze leuk vinden. De interventie die daarbij wordt ingezet is het programma ‘Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR)’ van de menukaart Sportimpuls. BWR is een bewezen effectieve interventie om mensen te stimuleren meer te bewegen.

Het programma is aangepast voor Lombardijen. Met alle partners wordt een samenwerkingsstructuur opgezet waarbinnen BWR voor de doelgroepen een start vormt om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Daarnaast worden de verenigingen betrokken om BWR en het vervolg daarop bij de verenigingen op de sportfaciliteiten zelf te kunnen invullen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website