Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Plussport (Bewegen Op Recept)is een laagdrempelig sport- en beweegprogramma voor niet normactieve bewoners (waarvan een deel ook een chronische aandoening heeft), vanaf 45 jaar. Plussport is een Utrechts programma, dat is uitgevoerd in de (kracht)wijken Overvecht, Noordwest, West en Kanaleneiland.

Plussport bestaat uit een startprogramma van 13 weken en een vervolgprogramma (geen beperking is duur). In totaal hebben ruim 120 bewoners deelgenomen aan het startprogramma. Ruim 60% is gestart met het vervolgprogramma en is duurzaam gaan bewegen.

De werving van deelnemers ging grotendeels via in de wijken georganiseerde fittests en doorverwijzingen van 1e lijns gezondheidsorganisaties.

Succesvolle beweegaanbieders kenmerkten zich door goede aansluiting bij wensen en mogelijkheden van de deelnemers (prijs,locatie cultuur, niveau).

De grote succesfactor was de samenwerking met de wijkgezondheidsorganisaties en met de stedelijke organisatie voor Sporten en Bewegen (Harten voor Sport). Plussport is geborgd bij Harten voor Sport.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het Plussport-programma (zoals het Bewegen Op Recept in Utrecht wordt genoemd) hebben we een vaste plaats hebben weten te verwerven in het sport- en beweegaanbod voor niet normactieve bewoners en/of mensen met een verminderde belastbaarheid als gevolg van een chronische aandoening.

- 123 deelnemers hebben de startprogramma's gevolgd; 65% van hen is aan een vervolgprogramma begonnen. Tenminste 50% is duurzaam en normactief blijven sporten en bewegen.

- bij de uitvoering is aansluiting gevonden bij wijkgerichte samenwerkingsverbanden van 1e lijs zorg, gericht op bevordering van gezonde leefstijl van bewoners.

- het programma is geadopteerd door Harten voor Sport, de Utrechtse organisatie voor sporten en bewegen in de buurt (met buurtsportcoaches en beweegmakelaars). Daarmee is de continuïteit van het programma (en van de opgedane kennis en ervaring) gewaarborgd

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bewegen Op Recept Overvecht is een laagdrempelig beweegprogramma dat bestaat uit een start- (3 maanden) en een vervolgprogramma (onbeperkt).

Zorgverleners uit de 1e lijn verwijzen potentiele deelnemers door naar o.a. sportleiders wandelen, beginnend hardlopen en fietsen. De sportleiders zijn additioneel geschoold in begeleiding van dedoelgroepen en op het gebied van motivatie, coaching en monitoring.

Het project kenmerkt zich door goede registratie van beweeggedrag door deelnemer en begeleider en de bevordering van zelfmanagement.

Het beweegaanbod is grotendeels nieuw binnen Overvecht.

De nauwe samenwerking met de Beweegmakelaar zal leiden tot optimale doorverwijzing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website