Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie bijlagen

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie bijlagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project Bewegen op recept in de sport (BORIS) Tilburg-West komt op stoom!

 

Ons project heeft veel weg van een stoomlocomotief. We zijn rustig van start gegaan maar nu worden alle interventies (6) -op een na- uitgevoerd. De totale instroom van de eerste niet-actieve deelnemers ligt op dit moment op 84. Dit gaat niet gepaard met grote aantallen mensen, maar kwaliteit en vooral duurzaamheid staan voorop. Inmiddels is 46% van deze instromers langer dan 3 maanden actief. We liggen op koers voor wat betreft de doelstelling voor het totale project. Natuurlijk kampen we ook met tegenslagen en niet iedere sportactiviteit is levensvatbaar, maar daar wordt komend jaar hard aan gewerkt. We stomen gewoon door!!

 

Info over het BORIS-project kunt u vinden op: www.sportintilburg.nl/home/bewegen_op_recept_in_de_sport

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bewegen op recept in de sport (BORIS) Tilburg-West

 

BORIS is de paraplu waaronder de interventies Bewegen valt Goed!, WandelFit, Master Trendweken, Join the Table en Seniorenfitness vallen. Het afgelopen jaar is veel tijd gestoken in de organisatie en uitvoering van het project. De doorstroom vanuit de eerstelijnszorg kwam pas in het tweede kwartaal van dit jaar op gang en het benaderen van de doelgroep Daklozen bleek moeilijker dan gedacht. Langzaam weten we onze 45-plussers te bereiken via o.a. het eigen netwerk en het netwerk van een aantal ondersteunende partners. Vijf van de zes interventies binnen het project lopen. Hiermee voldoen we aan de doelstelling om deelnemers te boeien binnen het BORIS-project. De eerste resultaten vallen niet tegen. De werving en borging zijn nu speerpunten binnen het project.

 

Planning aantal deelnemers Verwachting Resultaat

1e jaar 25%-35% 44,6%

2e jaar 75%-100%

 

Wijziging: TTV TIOS'51 voert een programma uit binnen BORIS dat niet past binnen de interventie Join the Table. In overleg met de NTTB en ZonMw is besloten om van interventie te veranderen. TIOS'51 gaat nu aansluiten bij het programma van Bewegen op recept in de sport.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijken Kruidenbuurt, het Zand, Huibeven en Gesworen Hoek zijn 4 aangrenzende wijken in Tilburg met circa 30.000 inwoners. Het aantal 65+ers ligt in beide wijken met 18,9% en 20.4% ruim boven het stedelijk gemiddelde. Op basis van diverse gezondheidsmonitoren (CZ en GGD) blijkt dat het gebruik van farmaceutische, specialistische en paramedische hulp in de betreffende wijk bovengemiddeld is. Het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen is in de beide wijken laag (20%, KISS).

Tafeltennisvereniging TIOS’51 is een grote tafeltennisvereniging die gevestigd is in de wijk. TIOS’51 wil haar maatschappelijke rol vervullen en een aanbod realiseren voor 45+ers / ouderen. Dit doet zij samen met een 7- tal andere sportaanbieders (fitnescentrum, fysiopraktijken, cesartherapeuten, sportief wandelaanbieder en Turnverenging) in samenwerking met welzijn, thuiszorg, GGD, huisartsen, zorgverzekeraars en GGZ,

 

Door middel van de interventie Bewegen op recept in de sport worden volwassenen en ouderen doorgeleid naar de sportaanbieders. Daarnaast worden ouderen via de GALM methodiek benaderd om deel te nemen aan sportactiviteiten. Het doel is dat ( een deel van de ) deelnemers na de projectperiode ook bij reguliere sportaanbieders hun sport carriere vervolgen. De ketenbenadering binnen een wijkgerichte aanpak zorgt voor het effectief in beeld brengen van de potentiele deelnemers en juist die doelgroep te laten participeren die normaal gesproken buiten beeld blijft. Binnen de doelgroep volwassenen een ouderen worden er een 2 tal specifieke projecten gestart voor allochtone vrouwen en voor dak- en thuislozen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website