Projectomschrijving

‘Bewegen op recept’ is voor mensen met chronische klachten en/of (fors) overgewicht die baat hebben bij bewegen. Daarnaast richt het project zich ook de groep inactieven zonder chronische klachten of overgewicht. Inwoners uit de dorpen Hijken en Hooghalen tussen 12 en 70 jaar met gezondheidsklachten worden via fysiotherapie Eefting doorverwezen naar het beweegaanbod. In overleg wordt lokaal naar een passend activiteitenaanbod gezocht. Deze activiteiten sluiten zo veel mogelijk aan bij het reguliere sportaanbod, waardoor structurele beweging gewaarborgd is. Daarnaast worden deelnemers de eerste 3 maanden extra begeleid. Deze aanpak zorgt voor veel structurele beweegdeelname. Het project telde 53 deelnemers, minder dan gehoopt. Dat heeft diverse oorzaken zoals bijvoorbeeld het woord 'recept' roept soms weerstand op, drempel is hoog door “ons kent ons” cultuur, participerende dorpen hebben geen eigen huisarts waardoor inwoners naar andere gemeenten moeten en daar hebben de artsen minder feeling met het project. Van de 53 deelnemers zijn nog 38 in beweging. Ook werken diverse partijen in de dorpen nu samen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website