Projectomschrijving

Het project is begin december 2016 afgerond. Het werven van deelnemers kostte veel inspanning. In het tweede jaar kwam dit beter op gang. Het is gebleken dat een project zoals deze in een periode van transitie veel tijd nodig heeft om van de grond te komen. Niet alle doelstellingen zijn behaald; een klein aantal deelnemers is lid geworden van de vereniging. Maar er zijn wel deelnemers doorgestroomd naar ander structureel aanbod in sport- of vrijwilligerswerk. De intentie om de expertise van de trainers ter beschikking blijven te stellen aan minimaal 75 nieuwe deelnemers per jaar is er zeker. De komende periode wordt er overlegd met de gemeente om dit te realiseren. Met de verenigingen op het gezamenlijke sportpark is een overkoepelende stichting opgericht om projecten in de toekomst breed aan te kunnen pakken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website