Projectomschrijving

Met het project Bewegen als Warming-Up voor Re-integratie worden mensen uit de maatschappelijke opvang de kans geboden om via sport en beweegactiviteiten (weer) invulling te geven aan hun dagen. Sport en bewegen wordt in eerste instantie ingezet om mensen te activeren, hen doelen te laten stellen en hen zich fysiek beter te laten voelen. Deelnemers worden intensief begeleid door een coach die hen uiteindelijk, wanneer de deelnemers dit willen, ook nog een stap verder kan helpen. Deelnemers kunnen vrijwilligerswerk gaan doen bij een sportvereniging, een sportgerelateerde cursus volgen of ook gaan werken buiten de sport.
Het project leidt ook tot een structureel sportaanbod voor mensen uit de maatschappelijke opvang in de wijk Lunetten in Utrecht. Tijdens het project worden trainers opgeleid en worden sportgroepen gevormd bij de diverse sportaanbieder in de stad. De belangrijkste projectpartners zijn de Stichting Beschermd Wonen Utrecht, de voetbalverening DVSU en Ergo Conrol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website