Projectomschrijving

In een relatief korte periode is een beweeg- en beleeftuin gerealiseerd met vaste groepen die bewegen in de tuin. Interventie-eigenaar Nijha heeft hierin ook een goede rol gespeeld en de professionals van De Twaalf Hoven en Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum geschoold in de mogelijkheden van de Beweegtuin. Vanuit De Twaalf Hoven is dit een mooie aanvulling op de dagbesteding en activiteiten en vanuit Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum is dit een goede aanvulling op de revalidatie/behandeling van patiënten. Gedurende het project is er een Beleeftuin bijgekomen, zodat mensen ook een kopje koffie kunnen krijgen en eventueel kunnen werken in de moestuin. Hierdoor krijg je ook aanloop van mensen die niet willen/kunnen bewegen in de Beweegtuin maar toch meer de openlucht opzoeken en elkaar ontmoeten. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de borging en continuïteit gewaarborgd blijft (dus ook na de subsidie periode). Daarbij kunnen we gebruik maken van zo'n 5 - 10 vrijwilligers en heeft de gemeente Winsum aan alle kanten ondersteuning verleend bijvoorbeeld in de vorm van de BuurtSportCoach en het onderhoud.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website