Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de Buurtscan, een onder wijkbewoners gehouden Buurtonderzoek en uit een Behoeftepeiling onder bewoners van Zorgcentrum Ter Weel is naar voren gekomen dat (kwetsbare) ouderen in Goes Zuid te weinig bewegen Met het doel kwetsbare ouderen meer te laten bewegen, is Fitality Sport samen met zorg- en welzijnsaanbieders uit de wijk Goes Zuid een beweegprogramma gaan aanbieden. Dit programma is gebaseerd op een erkende aanpak van Nijha BV: de Beweegtuin voor Ouderen De Beweegtuin is tussen Verzorgingshuis St Maarten in de Groe(Beukenstraat 190) en Zorgcentrum Ter Weel gesitueerd en is vrij toegankelijk voor de bewoners van de wijk Goes Zuid. Doel is dat bewoners uit de wijk en bewoners van Ter Weel structureel van de Beweegtuin gebruik kunnen maken zowel individueel met of zonder begeleiding als in groepsverband met begeleiding structureel gaan bewegen zodat hun gezondheidstoestand verbetert.. Om de Sportimpuls tot een succes te maken en een groot bereik onder de doelgroep te realiseren, is een netwerk van deskundige en verwijzende organisaties gevormd die zich in Goes Zuid verbinden aan de Beweegtuin .

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweegtuin Goes-Zuid biedt een laagdrempelige vorm van bewegen aan in de buitenlucht.

Vanaf maart 2015 wordt er wekelijks door een groep enthousiaste wijkbewoners bewogen in De Beweegtuin onder leiding van een gecertificeerde beweegaanbieder, na afloop van de projectperiode gaat deze aanbieder zoals omschreven in het projectplan, nog minimaal twee jaar door met het aanbieden van dit programma. De huidige deelnemers zijn erg positief over het beweegaanbod.

Incidenteel wordt er door de bewoners van Zorgcentrum Ter Weel gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot bewegen, Tijdens de loop duur van het project bleek het lastig bewegen door bewoners al structureel aan te bieden , de uren van het huidige personeel gaf daar niet voldoende ruimte voor om dit op een gedegen manier vorm te geven. Gezien het feit dat dit een van speerpunten was van het projectplan en het belang van bewegen ook door de directie van het Zorgcentrum wordt onderschreven is hiervoor inmiddels een extra medewerker aangenomen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de Buurtscan, een onder wijkbewoners gehouden Buurtonderzoek en uit een Behoeftepeiling onder bewoners van Zorgcentrum Ter Weel is naar voren gekomen dat (kwetsbare) ouderen in Goes Zuid te weinig bewegen

Met het doel kwetsbare ouderen meer te laten bewegen, is Fitality Sport samen met zorg- en welzijnsaanbieders uit de wijk Goes Zuid een beweegprogramma gaan aanbieden. Dit programma is gebaseerd op een erkende aanpak van Nijha BV: de Beweegtuin voor Ouderen

 

De Beweegtuin is tussen Verzorgingshuis St Maarten in de Groe(Beukenstraat 190) en Zorgcentrum Ter Weel gesitueerd en is vrij toegankelijk voor de bewoners van de wijk Goes Zuid.

Doel is dat bewoners uit de wijk en bewoners van Ter Weel structureel van de Beweegtuin gebruik kunnen maken zowel individueel met of zonder begeleiding als in groepsverband met begeleiding structureel gaan bewegen zodat hun gezondheidstoestand verbetert..

Om de Sportimpuls tot een succes te maken en een groot bereik onder de doelgroep te realiseren, is een netwerk van deskundige en verwijzende organisaties gevormd die zich in Goes Zuid verbinden aan de Beweegtuin .

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten tot nu toe

Op dit moment trainen er wekelijks 6 wijkbewoners gedurende een uur onder leiding van de trainer van Fitality sport, deze deelnemers zijn lid van Beweegtuin Fitality sport.

Bij start is er een nulmeting mbt ADL functies en eenzaamheid uitgevoerd. Bij de nulmeting kwam al naar voren de het eenzaamheidsgevoel minimaal was, dit was voldoende reden om deze test bij de 2e meting niet te herhalen.

Op 02-10-2015 heeft er een 2e meting plaats gevonden mbt de ADL functies, door het merendeel van de deelnemers werd er een verbetering aangegeven .

Het trainingsprogramma wordt 2maandelijks opgehoogd en ondanks de lagere temperaturen zijn er nog geen trainingen verplaatst naar de binnen fitness, alle deelnemers zijn erg enthousiast en zetten zich in voor het werven van meer deelnemers

Vanuit het Zorgcentrum werd er tot 1-10-2015 wekelijks door een groep bewoners onder begeleiding van een welzijn medewerker in de beweegtuin bewogen waarbij ook hier een vertaalslag is gemaakt naar de problemen die in de ADL worden ervaren. Hiernaast bewegen bewoners van de PG afdeling wekelijks individueel onder begeleiding van een medewerker fysiotherapie .

Hoewel het aantal externe deelnemers nog niet zo hoog ligt als verwacht zijn de huidige gebruikers wel enthousiast en weten ook steeds meer wijkbewoners de weg te vinden naar de Beweegtuin

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de Buurtscan, een onder wijkbewoners gehouden Buurtonderzoek en uit een Behoeftepeiling onder bewoners van Zorgcentrum Ter Weel is naar voren gekomen dat (kwetsbare) ouderen in Goes Zuid te weinig bewegen wat hun gezondheidstoestand niet ten goede komt. Daarnaast is hieruit naar voren gekomen dat:

- wijkbewoners meer zullen bewegen en van een Beweegtuin gebruik zullen maken als deze voorziening beschikbaar is

- bewoners van Ter Weel behoefte hebben aan activiteiten die zij met mantelzorgers kunnen uitvoeren. Daarnaast is er behoefte aan meer sociale contacten met wijkbewoners

Met het doel kwetsbare ouderen meer te laten bewegen, zal Fitality Sport samen met zorg- en welzijnsaanbieders uit de wijk Goes Zuid een beweegprogramma gaan aanbieden. Dit programma is gebaseerd op een erkende aanpak van Nijha BV: de Beweegtuin voor Ouderen. Deze Sportimpuls start op 1-11-2014, waarna gedurende 24 maanden een beweegprogramma in de praktijk wordt gebracht rondom de Beweegtuin die voor ouderen aangepaste toestellen en een beweegvriendelijke buitenruimte bevat.

De Beweegtuin zal bij Zorgcentrum Ter Weel worden gesitueerd in een groengebied tussen de gebouwen van Ter Weel, vrij toegankelijk voor de wijk Goes Zuid.

Beoogd doel is dat bewoners uit de wijk en bewoners van Ter Weel structureel van de Beweegtuin gebruik kunnen maken en structureel gaan bewegen zodat hun gezondheidstoestand verbetert. Hiertoe worden de Beweegtuin en deskundige begeleiding langdurig beschikbaar gesteld voor bewoners van de wijk en Ter Weel. Om de Sportimpuls tot een succes te maken en een groot bereik onder de doelgroep te realiseren, wordt een netwerk van deskundige en verwijzende organisaties gevormd die zich in Goes Zuid verbinden aan de Beweegtuin: ouderenzorg, thuiszorg, maatschappelijke zorg&welzijn en de buurtvereniging. Deze Sportimpuls sluit aan bij het sport- en beweegbeleid van gemeente Goes die heeft aangegeven deze Sportimpuls te ondersteunen en de buurtsportcoach hieraan te verbinden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website