Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In twee jaar tijd hebben we 9 beweeggroepen opgestart voor de leeftijd 55+. Dit zijn verschillende groepen van pittig tot rustig, voor mensen met en zonder een lichamelijk of geestelijk beperking. De groepen zijn ondergebracht bij sportaanbieders waardoor de groepen na afloop van de interventie geborgd zijn. Deelnemers moesten tijdens de interventie een bedrag van € 2,50 betalen aan de sportaanbieder die dit bedrag verzamelde voor na de interventie. In totaal zijn er nu 130 ouderen die wekelijks deelnemen aan een Bewegen met Plezier groep in Nieuwegein.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling was om in 2 jaar tijd, in samenwerking met zorg en welzijn partners en sportaanbieders, meer beweeggroepen voor ouderen (55+) op te starten en ieder op zijn of haar niveau mee laten doen met daarbij het sociale aspect. Waardoor het plezier in bewegen en de onderlinge verbondenheid toeneemt.

 

Er zijn tijdens deze interventie 9 nieuwe groepen gestart voor ouderen. Deze groepen zijn structureel waardoor mensen wekelijks hier aan deel kunnen nemen en zich verbonden voelen met de groep. De groepslessen zijn laagdrempelig, waardoor iedereen kan deelnemen, en de kosten zijn laag.

De groepen zijn ondergebracht bij sportaanbieders die ook opgeleid zijn tot Bewegen met Plezier trainers. Het was lastig om in zorgcentrums groepen te starten omdat de locatie het niet toe liet om met een groep te bewegen of omdat er geen trainers waren. Uiteindelijk zijn er wel 3 groepen opgestart voor ouderen met alzheimer. Het doel van deze interventie is daarom, in mijn ogen, zeker behaald.

In totaal zijn er 130 deelnemers die op dit moment structureel meedoen met de Bewegen met Plezier lessen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

September 2017 zijn we gestart met Beweegpret 55+ aan Zet in Nieuwegein. Na de gesprekken met alle medeaanvragers zijn we gestart met per maand twee groepen te starten. Momenteel zijn er vijf goed lopende groepen waarbij een groep voor dementerende en een groep voor ouderen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Qua communicatie hadden we al snel besloten dat de naam Beweegpret 55+ aan Zet veranderd moest worden. Dit is uiteindelijk, met goedkeuring van het Huis voor Bewegen, Bewegen met Plezier geworden. Nu er bijna een jaar voorbij is hebben we onder de deelnemers een enquête afgenomen. Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat de meeste deelnemers bij een beweegpret groep zijn gekomen door het lezen van de krant waar een artikel in stond over Bewegen met Plezier. Flyers hebben geen impact gehad en naast de krant is mond tot mond reclame een goed medium. Tijdens het project is er ook gekeken naar meerdere maatschappelijke partners om mee samen te werken. Hierbij zijn Vitras en Reinearde extra partners geworden van dit project. Door nauw samen te werken met de maatschappelijke organisaties hopen we meer ouderen in beweging gekregen. De maatschappelijk organisaties komen namelijk bij de (eenzame) ouderen thuis en kunnen mensen aanraden/overtuigen om te gaan bewegen bij een Bewegen met Plezier groep die geschikt is voor die persoon. Alle groepen geven Bewegen met Plezier lessen met daarbij een eigen tintje. Dit houdt in dat de dansvereniging spelvormen doet maar ook dans. De voetbalvereniging doet ook spelvormen maar wel meer met voetbal. Doordat de groepen allemaal net iets anders zijn kunnen mensen kiezen welke groep ze het leukst vinden. Om Beweegpret te promoten hebben we zes proeflessen georganiseerd in samenwerking met drie verenigingen. Elke deelnemende vereniging gaf twee Bewegen met Plezier lessen. Na de proeflessen konden de deelnemers kiezen bij welke groep ze verder willen gaan. Met de maatschappelijke organisaties en de sportverenigingen proberen we de handen in één te slaan om de eenzaamheid te beperken en ouderen langer fit en vitaal te houden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe zijn er vijf Bewegen met Plezier groepen in Nieuwegein. Elke groep heeft tussen de 6 tot 13 deelnemers. Uit de enquêtes, die afgenomen zijn onder de deelnemers, is te zien dat mensen vooral het sociale contact en de gezelligheid tijdens de lessen het meest waarderen. De deelnemers hebben echt een binding met de groep waardoor ze blijven komen. Er zijn ook een aantal Bewegen met Plezier (BMP) deelnemers die naast de BMP lessen ook bij de vereniging extra zijn gaan sporten omdat ze het zo leuk vinden. Bij de dementerende ouderen groep en de groep met een geestelijke/lichamelijke beperking is veel vooruitgang te zien. De mensen zijn even weg uit hun standaard omgeving en doen bewegingen die ze normaal niet zouden doen omdat ze er niet voor uitgedaagd worden. Bij alle groepen is te zien dat mensen opbloeien en dat plezier voorop staat. Het is dan ook leuk dat mensen (bijna onbewust) fitter worden. Dit hebben we bereikt na één jaar. Hopelijk hebben we volgend jaar nog een aantal groepen erbij en misschien een gezamenlijk event voor alle deelnemers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt in zowel absolute als relatieve zin sterk toe, ook in de gemeente Nieuwegein. In Nieuwegein is momenteel bijna een vierde van het aantal inwoners 65+. In Nieuwegein hebben we te maken met een enorme vergrijzing. De verwachting is dat de groep 65+ in 2030 zelfs een derde van de totale inwoners vormt. Helaas gaat een toenemende leeftijd gepaard met een vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Door te bewegen wordt het risico op chronische aandoeningen verminderd. Voldoende bewegen heeft aantoonbare positieve effecten op de gezondheid. Door te bewegen blijven balans, mobiliteit (spierkracht en loopvermogen) en coördinatie op peil. Naast het feit dat bewegen goed is voor lichaam en geest, heeft sport en bewegen voor ouderen nog meer functies. Sport en bewegen heeft een grote sociale waarde voor ouderen, het kan een grote bijdrage leveren in het tegengaan van eenzaamheid. Door het inzetten van de

interventie Beweegpret 55+ aan Zet, waarbij leuke, recreatieve beweegactiviteiten worden opgezet, dichtbij huis en passend bij de behoeften van de doelgroep 65+, bereiken we dat meer ouderen (minder- en niet actieve) in de wijken Jutphaas, Wijkersloot en Zuilenstein (JWZ) meer en structureel gaan bewegen. Plezier staat hierbij voorop. Daarnaast dragen de activiteiten er aan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat de onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) wordt vergroot. Dit levert een grote bijdrage aan het (sociale) welbevinden van 65+. De interventie is zo ingericht dat de activiteiten worden aangepast aan elk niveau. Door een ketenaanpak op te zetten wordt er nauw samengewerkt met professionals uit de zorg (woonzorginstellingen en gezondheidscentra), welzijn (welzijnsorganisatie en buurtplein) en sportaanbieders. De professionals uit deze organisaties worden door middel van een training opgeleid tot trainer Beweegpret 55+ aan Zet. De activiteiten van

Beweegpret 55+ aan Zet worden uitgevoerd op een aantal locaties dichtbij de doelgroep, met als doel om de verschillende ouderen in de wijken JWZ op laagdrempelige wijze aan het bewegen te krijgen. De activiteiten zullen plaatsvinden in ontmoetingsruimtes binnen de centrale ouderen flats gelegen in de wijken JWZ, bij seniorenwoningen en woonzorginstellingen van Zorgspectrum, bij buurtpleinen en bij de sportverenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website