Projectomschrijving

In de Gemeente Nieuwegein is momenteel bijna een vierde van het aantal inwoners 65+. Een toenemende leeftijd gaat gepaard met een vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Door te bewegen wordt het risico op chronische aandoeningen verminderd. Naast het feit dat bewegen goed is voor lichaam en geest, heeft sport en bewegen ook een grote sociale waarde voor ouderen. Het kan een grote bijdrage leveren in het tegengaan van eenzaamheid. Door het inzetten van de interventie “Beweegpret 55+ aan Zet” worden recreatieve beweegactiviteiten, dichtbij huis en passend bij de behoeften van de doelgroep, opgezet. Het doel is om ouderen meer en structureel te laten bewegen. Plezier staat hierbij voorop. Daarnaast dragen de activiteiten er aan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dit levert een grote bijdrage aan het (sociale) welbevinden. Door een ketenaanpak op te zetten wordt er nauw samengewerkt met professionals uit de zorg, welzijn en sportaanbieders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website