Projectomschrijving

Het aantal ouderen in Almelo neemt sterk toe. De toenemende leeftijd gaat gepaard met vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Voldoende bewegen heeft aantoonbare positieve effecten op de gezondheid. Naast het feit dat bewegen goed is voor de gezondheid, heeft sport en bewegen een grote sociale waarde voor ouderen. Het levert een grote bijdrage in het tegengaan van eenzaamheid. Door het inzetten van de interventie Beweegpret 55+ aan Zet, waarbij recreatieve beweegactiviteiten worden opgezet, dichtbij huis en passend bij de behoeften van de doelgroep 65+, bereiken wij dat meer ouderen in Almelo meer en structureel gaan bewegen. Daarnaast dragen de activiteiten er aan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De interventie is zo ingericht dat de activiteiten worden aangepast aan elk niveau. Door samenwerking met diverse Almelose partijen en professionals wordt er gewerkt aan een gedegen ketenaanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website