Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen met een zorginstelling hebben we voor senioren in Boven-Hardinxveld een laagdrempelig lesaanbod ontwikkeld en wekelijks aangeboden. Meer dan 30 deelnemers (woonachtig in de zorginstelling en/of in de wijk) aan het programma Beweegpret 55+ aan Zet hebben dit programma gevolgd. Na afronding van het project zijn 17 deelnemers lid geworden van de vereniging en blijvend actief aan het bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen voor het project waren:

1. Het opstarten van 2 groepen Beweegpret 55+ aan Zet, in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, in de dorpskern Boven-Hardinxveld.

2. De komende twee jaar werven van minimaal 40 (structurele) deelnemers aan Beweegpret 55+ aan Zet.

3. Minimaal 40 deelnemers worden naar aanleiding van deelname aan het programma lid van de vereniging.

 

Doelstelling 1 is deels behaald. Er is vroeg in het traject besloten slechts twee groepen samen te voegen tot 1 groep. Het aantal deelnemers in beide groepen liep terug en om de groep van voldoende grootte te houden om de deelnemers voldoende beweegplezier te laten ervaren is besloten met 1 grotere groep verder te gaan.

 

Doelstelling 2 is deels behaald. Over het traject hebben 30 deelnemers structureel deelgenomen aan de beweeglessen.

 

Doelstelling 3 is deels behaald. Na afronding van het project zijn 17 deelnemers lid geworden van de vereniging en blijven sporten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een Kick-off in oktober 2014 zijn wij wekelijks met een volle groep mensen gaan bewegen. Het beweegaanbod sluit goed aan en het enthousiasme van de mensen geeft de trainers energie. Afgelopen maart is er ook een tweede groep gestart. Het sociale aspect naast het beweegaanbod wordt ook als heel belangrijk ervaren door de deelnemers. De trainers hebben een speciaal op de 55+ doelgroep gerichte training gevolgd bij de interventie eigenaar. De kennis overdracht en ervaring uitwisseling tijdens de training hebben een toegevoegde waarde voor de variatie van het lesaanbod. Wij gaan dan ook met een positief gevoel het tweede deel van de projectperiode in en hopen na deze periode structureel de deelnemers te kunnen blijven bedienden van een gezellige ontmoetingsplaats en natuurlijk het bewegen te stimuleren. Onze slogan "Een leven lang sportief!" willen wij dan ook letterlijk nemen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nu 19 deelnemers die structureel deelnemen aan de opgezette activiteiten. Na een kleine enquête onder de deelnemers is gebleken dat mensen tevreden zijn over het beweegaanbod en het sociale aspect van ontmoeten en plezier in bewegen met elkaar. Dit is mede te danken aan de training die de lesgevers hebben gevolgd als aanvulling op de vaardigheden en kennis die zij al bezaten. De training van Huis voor Beweging wordt toegepast en geïmplementeerd in de lessen. De lessen worden nu gegeven door een trainer en assistent. Dit is voor de veiligheid van de deelnemers erg belangrijk. Omdat het een kwetsbare groep is vinden wij het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de deelnemers en hen te begeleiden in het bewegen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelgroep

De einddoelgroep wordt gevormd door senioren 55+ (zowel mannen als vrouwen) in Boven Hardinxveld onderdeel van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De interventie richt zich op alle senioren van binnen de woonzorgorganisatie en daarbuiten in de buurt en de wijk (mobiel, minder mobiel, actief, minder actief). De interventie is zo ingericht dat de recreatieve beweegactiviteiten worden aangepast aan elk niveau.

 

Hoofddoel einddoelgroep senioren.

- Senioren bewegen meer met recreatieve beweegactiviteiten, waardoor het plezier in bewegen toeneemt.

- Het terugdringen van overgewicht onder ouderen.

Hoofddoel intermediaire doelgroep

- Verhogen van de kennis, vaardigheden en mogelijkheden van professionals die werken met senioren met betrekking tot van het aanbieden van een recreatief en afgestemd beweegaanbod.

- Verhogen van de kennis een vaardigheden van professionals die trainer Beweegpret 55+ aan Zet willen worden.

 

Subdoelen einddoelgroep:

- Bevorderen van fitheid

- Bevorderen zelfredzaamheid

- Bevorderen actieve leefstijl

- In stand houden van een sociaal netwerk

 

Aanpak

Met beweegpret 55+ aan Zet worden senioren uitgedaagd om te bewegen en het plezier te ervaren van bewegen. De mensen worden zowel via promotiemateriaal als persoonlijk benaderd. De uitvoering wordt toegepast binnen woonzorg organisatie De Lange Wei waar senioren leven en recreëren. Er komt een nieuw aanbod van 2 uur per week waar de ouderen lid van kunnen worden. Na elke les is er koffie om daarmee het sociale aspect te bevorderen.

 

Professionals werkend met senioren moeten dan wel toegerust zijn om met de senioren op hun niveau en recreatief te bewegen, daarom is gekozen voor de interventie Beweegpret 55+ aan Zet. Die richt zich op de mogelijkheid om recreatief bewegen te integreren in de dagelijkse structuur van het woonzorgcentrum en de omgeving. Daarmee levert Beweegpret 55+ aan Zet een bijdrage aan het stimuleren van bewegen en een actieve, gezonde leefstijl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website