Projectomschrijving

Het project Beweegmakelaar richt zich op chronisch zieken in Deventer. Het gaat om mensen met een lichamelijke aandoening, waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. De groep heeft een lange ziekteduur. In het project wordt samengewerkt met zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis, huisartsen en praktijkondersteuners. Er vindt doorverwijzing plaats naar de beweegmakelaar die met betrokkene nagaat wat een passend beweegaanbod is, bijvoorbeeld in een veilige omgeving, specialistische begeleiding of bij een sportvereniging. Aan het project nemen 13 sportverenigingen mee met bestaande en nieuw te ontwikkelen activiteiten op basis van de behoefte van chronisch zieken. In het project worden 400 chronisch zieken gedurende een jaar door de beweegmakelaar gevolgd, waarvan 240 chronisch zieken structureel sporten na 1 jaar begeleiding. Vrijwilligers volgen workshops over het begeleiden bij sport en bewegen van chronisch zieken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website