Projectomschrijving

Van 1 november 2014 tot 1 november 2016 heeft Beweegkuur Waalre 2.0. aan ca 60 mensen een bijdrage geleverd aan het realiseren van een gezondere leefstijl en een betere kwaliteit van leven. Ook in Waalre zijn veel volwassenen en ouderen bekend met obesitas. Bij de start van het programma was het enthousiasme bij potentiele deelnemers groot en niet alleen omdat de eigen bijdrage slechts € 10,- per maand bedroeg. Samenwerking tussen de lokale huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeute, dietiste en leefstijlcoach zorgden voor een gecombineerd programma op gebied van bewegen, voeding en leefstijl. Dit heeft geleid tot een betere kwaliteit van leven en geluk (bij 70% van de deelnemers), meer bewegen, gezonder eten en een hoge tevredenheid (rapporcijfer 8,5) betreffende Beweegkuur Waalre. Totale gewichtsverlies bij de deelnemers bedroeg ca 4%, wat overeenkomt met resultaten die bekend zijn uit literatuur. Succesfactoren van het programma zijn o.a. een actieve en betrokken kartrekker, samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs en een goede communicatie en betrokkenheid met en van de deelnemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website