Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen 2 jaar hebben bij Formupgrade 160 vrouwen van buitenlandse afkomst meegedaan aan de BeweegKuur Allochtone Vrouwen. Zij hadden als doel: werken aan een gezonde leefstijl. Zoals eerder in het voortgangsverslag beschreven hebben wij gepoogd om zo veel mogelijk drempels weg te nemen en alle omgevingsfactoren zo stimulerend mogelijk in te richten. Dit heeft er, denken wij , sterk aan bijgedragen dat de gezondheid van de deelnemers in de zes maanden dat ze aan het programma hebben deelgenomen zo sterk is verbeterd (zie resultaten). Alle deelnemers hebben na de 6 maanden beweegkuur de mogelijkheid om voor een zeer klein bedrag in dezelfde omstandigheden door te sporten en 80% kiest hier dan ook voor. Toch is het ons opgevallen dat we veel deelnemers kwijtraken in de zomermaanden en tijdens de Ramadan. Veel deelnemers schrijven zich uit en komen dan niet meer of pas maanden later weer terug, ondanks al onze inspanningen. Ook geven veel mensen aan het abonnement als een drempel te ervaren, zelfs al zijn de kosten zeer laag (7,5€ - 15€ per maand). Het zou denken wij zinvol zijn om te onderzoeken hoe we ook deze drempels kunnen wegnemen. Maar hoe dan ook zijn we tevreden met de resultaten en ons bewust van de complexiteit van de doelgroep. En de vrouwen die nog bij ons sporten (momenteel zo'n 90) doen dat met veel plezier en toewijding.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de BeweegKuur Allochtone Vrouwen hebben 160 deelnemers meegedaan, het vooraf beoogde aantal. Gemiddeld genomen zijn zij 3,96 kg afgevallen, 1,55 eenheden afgenomen in BMI, 2,83% afgenomen in vetgehalte, 3,77 cm verminderd in buikomvang en 8,27 mmHg en 8,22 mmHg gedaald in respectievelijk boven- en onderdruk. Ook gaat aan het eind van het programma meer dan 75% door met sporten. Waardes vergelijkbaar met die van het tussentijdse verslag. Dit zijn allemaal enorm positieve uitslagen waar we als organisatie enorm trots op zijn. Maar helaas zijn onze bevindingen niet louter positief en is het percentage dat door gaat met sporten na het programma kwetsbaarder dan vooraf gedacht. Veel vrouwen stoppen namelijk in de zomer voor vakantie of voor de Ramadan, vaak voor zo'n vier maanden. Hierdoor komt het programma in de zomer grotendeels stil te liggen. En bovendien keert niet iedereen terug omdat de abonnementskosten toch (hoe laag de kosten ook zijn) als een drempel worden ervaren. Wij hebben hierop geanticipeerd door een aangepast programma aan te bieden speciaal gericht op de Ramadan maar dit was niet toereikend. Door de uitstroom in de zomer kan de borging van de resultaten in gevaar gekomen. Het zou ons inziens zinvol zijn om eens met meerdere disciplines over mogelijke oplossingen na te denken.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De BeweegKuur Allochtone Vrouwen probeert een gezonde leefstijl te promoten in een groep waarbij - mede door ongezonde leefstijlfactoren - Diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht vaak voorkomt. Dit doen we door avonden te bieden waar alleen vrouwelijke klanten en personeel aanwezig is en door mee te denken met de verschillende religieuze en culturele achtergronden van de deelnemers. Zo zijn er gebedsmatten aanwezig en wordt er tijdens de ramadan een aangepast programma geboden. Ook hebben we contact met verschillende imams en islamitische huisartsen. Het programma duurt 3 maanden maar dit wordt gratis verlengd tot 6 maanden als de deelnemer gemiddeld 2 keer per week is gekomen. De vrouwen kunnen twee avonden en 1 ochtend per week terecht tijdens 'ladies only' momenten, wanneer er groepslessen plaats vinden. Ook zijn er wekelijkse groepssessies bij een diëtiste en evaluatiemomenten bij een fysiotherapeut. We zijn ontzettend trots op de goede resultaten die we hebben behaald. In 6 maanden tijd zijn de deelnemers gemiddeld 3,6 kg afgevallen, 1,46 afgenomen in BMI, 4,48% afgenomen in vetpercentage in combinatie met een bloeddruk daling van 5,83 en 9,02 (respectievelijk voor boven- en onderdruk).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de start van het programma in januari, hebben 108 vrouwen zich aangemeld. Van deze 108 hebben 58 deelnemers op het moment van schrijven het gehele programma doorlopen. Officieel duurt het programma 3 maanden. Maar om de aanwezigheid te stimuleren mochten deelnemers dit gratis verlengen tot 6 maanden, mits ze voldeden aan de afgesproken norm van minimaal 2 keer per week aanwezigheid bij de lessen (eventueel ziekteverzuim moet worden gecompenseerd in de weken erna). We houden alles bij met een digitaal registratie systeem. Niet iedereen voldeed (17% niet) aan deze norm, toch zijn we vooralsnog coulant geweest en hebben we een ieder toegang gegeven tot het gehele traject. Vooral omdat iedereen goede resultaten heeft gehaald m.b.t. gewicht en andere gezondheidsindicatoren (BMI, vet, buikomvang, bloeddruk, conditie en motivatie tot gedragsverandering). In 6 maanden tijd zijn de deelnemers gemiddeld 3,6 kg afgevallen, 1,46 afgenomen in BMI, 4,48% afgenomen in vetpercentage in combinatie met een bloeddruk daling van 5,83 en 9,02 (respectievelijk voor boven- en onderdruk). Van de 108 mensen zijn 7 mensen gestopt zonder dat wij konden achterhalen waarom, 7 zijn gestopt wegens persoonlijke omstandigheden en 2 mensen wegens onvoldoende begeleiding. Mijn inziens zijn dit kleine aantallen gezien de moeilijke doelgroep. 37 van de 58 vrouwen sluit bij ons een betaald abonnement af na het programma (15 euro per maand met een 50% vergoeding door de de gemeente Arnhem indien ze in het bezit zijn van de GelrePas).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk Malburgen, gelegen in Arnhem-Zuid, heeft ca. 17.591 inwoners waarvan maar liefst 36% niet-westerse allochtoon is. Het percentage mensen met laag besteedbaar inkomen in Malburgen is 21%, en percentage niet-werkenden / werkzoekenden 13%. Kortom een echte 'krachtwijk'.

 

Aanvrager Formupgrade (fitness en fysiotherapie), die midden in de wijk gevestigd is, voert op dit moment al zeer succesvol de interventie Beweegkuur uit. Vanaf de start (september 2012) heeft Formupgrade al meer dan 310 mensen geïncludeerd. Heel veel huisartsen verwijzen hun patiënten door omdat zij merken dat de resultaten goed zijn.

 

Helaas lukt het hen niet om de grote groep (2570) allochtone vrouwen in de wijk door te verwijzen. Grote probleem is het feit dat er nauwelijks geschikt aanbod is voor deze doelgroep. Formupgrade gaat opnieuw de beweegkuur aanvragen, maar dan specifiek voor (niet westerse) allochtone vrouwen van 18 jaar en ouder. Tegelijkertijd wordt er een uitgebreid en passend aanbod ontwikkelt bij Formupgrade en de sportverenigingen in de wijk, samen met de buurtsportcoaches / wijkclub.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website