Projectomschrijving

De afgelopen 2 jaar hebben bij Formupgrade 160 vrouwen van buitenlandse afkomst meegedaan aan de BeweegKuur Allochtone Vrouwen. Zij hadden als doel: werken aan een gezonde leefstijl. Zoals eerder in het voortgangsverslag beschreven hebben wij gepoogd om zo veel mogelijk drempels weg te nemen en alle omgevingsfactoren zo stimulerend mogelijk in te richten. Dit heeft er - denken wij - sterk aan bijgedragen dat de gezondheid van de deelnemers in de zes maanden dat ze aan het programma hebben deelgenomen zo sterk is verbeterd. Alle deelnemers hebben na de 6 maanden beweegkuur de mogelijkheid om voor een zeer klein bedrag in dezelfde omstandigheden door te sporten en 80% kiest hier dan ook voor.

Toch is het ons opgevallen dat we veel deelnemers kwijtraken in de zomermaanden en tijdens de Ramadan. Veel deelnemers schrijven zich uit en komen dan niet meer of pas maanden later weer terug, ondanks al onze inspanningen. Ook geven veel mensen aan het abonnement als een drempel te ervaren, zelfs al zijn de kosten zeer laag (7,5€ - 15€). Het zou denken wij zinvol zijn om te onderzoeken hoe we ook deze drempels kunnen wegnemen. Maar hoe dan ook zijn we tevreden met de resultaten en ons bewust van de complexiteit van de doelgroep. En de vrouwen die nog bij ons sporten (momenteel zo'n 90) doen dat met veel plezier en toewijding.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website