Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In twee jaar tijd hebben we 200 deelnemers gehad voor de BK. Het einddoel van de BK was het realiseren van

gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het laten beklijven van de

aangepaste leefstijl door gedragsverandering. We hebben hiervoor de interventie Fitcoach Leefstijlplan ingezet.

 

Het Fitcoach Leefstijlplan is ons uitermate goed bevallen. Aan alles is gedacht; het stimuleren om meer te

bewegen, sporten, gezonde voeding, mentale fitheid en zelfmotivatie voor na het programma. Ook het huiswerk

voor de deelnemers en het maken van een back-upplan zorgt voor bewustwording, dat helpt bij de motivatie.

De stappenteller is onontbeerlijk in dit proces en stimuleert ook na het programma. Het sporten in kleine groepen is zeer succesvol; veel aandacht, lage instapdrempel en gemakkelijk sportoefeningen op maat.

 

De samenwerking met andere S&B aanbieders valt tegen. De deelnemers kiezen niet snel voor andere

beweegvormen, ondanks dat we dit aanbieden en stimuleren.

De samenwerking met fysiotherapie en diëtist is erg prettig en belangrijk voor bepaalde deelnemers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het einddoel van de BK is het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde

voeding en het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering.

-> Dit is voor het merendeel van de deelnemers gelukt. De activity trackers icm het programma stimuleert om te

blijven bewegen, het voedingsadvies is goed en ook de aanvulling van de diëtist biedt voor veel mensen hulp bij

het blijvend veranderen van het voedingspatroon. Het leren, zien, ervaren van alles wat binnen het programma valt

zorgt voor het beklijven van de aangepaste leefstijl.

 

Subdoelen:

- Doorstroming van deelnemers naar structureel S&B aanbod bij De Cirkel en de andere S&B aanbieders; ->

doorstroming binnen de Cirkel is zeer goed, doorstroom naar andere S&B aanbieders is er nauwelijks geweest.

- Het aannemen van een verantwoord en gezond voedingspatroon -> zijn gerealiseerd, o.a. met behulp van de zelfstudies en thuisopdrachten.

- Persoonlijke doelen rond de leefstijl, opgesteld in samenspraak met deelnemer -> zijn gerealiseerd

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het primaire doel van de BK is het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering. Subdoelen zijn o.a. doorstroming van deelnemers naar structureel S&B aanbod bij De Cirkel en de andere S&B aanbieders en het aannemen van een verantwoord en gezond voedingspatroon.

 

Met het sportimpuls project hebben we dus een interventie om deelnemers te helpen bij het veranderen van hun leefstijl voor een blijvend en levenslang resultaat.

 

De interventie (Fitcoach Leefstijlplan) duurt 3 tot 6 maanden. Deelnemers moeten iedere dag bewegen/wandelen, met als richtlijn de NNGB. Dit wordt ondersteund door een stappenteller waarvan de LeefstijlCoach ook tussentijds de resultaten van kan inzien. Daarnaast sporten de deelnemers met Small Group fitness tweemaal per week bij de Cirkel. Hier worden de beweegrichtlijnen van de WHO gehanteerd (fitnorm en spiernorm). De derde pijler is voeding. De deelnemers worden geadviseerd op basis van de voedingsrichtlijnen 2015 (voedingscentrum). Mocht dit te weinig resultaat opleveren, dan schakelen we de diëtist in.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn inmiddels 78 deelnemers gestart, waarvan 25 de drie of zes maanden hebben voltooid. Wel zijn er hiervan 4 die voortijd zijn afgehaakt en 1 door een blessure tijdelijk is gestopt. 16 zijn doorgestroomd binnen het aanbod van de Cirkel, 4 deelnemers zijn na 3 en 6 maanden gestopt.

 

Van de 53 die respectievelijk zijn begonnen op 25 april 2016 en 19 september 2016, zijn er 2 afgehaakt, is er 1 door een blessure gestopt en heeft er 1 de 3 maanden afgerond en is doorgestroomd in het reguliere aanbod van de Cirkel. De overige 49 zijn op moment van schrijven nog actief binnen het programma.

 

Bij 27 deelnemers is nog geen 2e meting verricht, bij alle andere deelnemers wel. Van de overige deelnemers die actief met het programma bezig zijn of hebben volbracht, zien we gezondheidswinst op de volgende vlakken: lagere bloeddruk, verminderde buikomvang, verlaging gewicht en vetpercentage, verlaging cholesterol en verbetering van het uithoudingsvermogen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager Sport- en Healthclub De Cirkel is gevestigd in de Gemeente Rheden (Gelderland). Rheden heeft 43.561 inwoners. Met maar liefst 24,3% 65+ers (Nederland 16,8 % ) is zij de op één na sterkst vergrijzende gemeenten in Gelderland. Deze aanvraag richt zich op het dorp Rheden.

In het ‘Beleidsakkoord Samen in Rheden 2014-2018’ staat dat in het kader van zorgpreventie er twee doelstellingen zijn. Enerzijds de zorg voor gezondheid en welzijn van inwoners en anderzijds het beheersen van kosten in de zorg. Het uitgangsprincipe hier is: ‘Voorkomen is beter dan genezen’, om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in de 1e en 2e lijnszorg terecht komen.

Dit heeft er toe geleid dat er in 2014 het project ‘Leefstijl coaching’ is opgezet via het sportbedrijf Rheden (gesubsidieerd door de provincie Gelderland). De leefstijlcoaches helpen 55+ers een S&B activiteit te vinden die aansluit bij hun beweeg wensen, behoefte en waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen.

 

Er is nog te weinig doorstroming naar sportverenigingen omdat hun aanbod te veel sport -en wedstrijd gericht. Deelnemers hebben langdurigere begeleiding nodig om duurzame gedragsverandering tot stand te brengen. Er blijkt veel belangstelling bij de doelgroep 40-55 jarigen om ook gebruik te kunnen maken van de begeleiding van beide leefstijlcoaches. Er is met name behoefte aan gecombineerd aanbod (meerdere S&B activiteiten op één abonnement), zwem gerelateerde activiteiten, wandelen, Nordic Walking , bewegen op muziek en (stijl) dansen.

 

Daarom wordt de Beweegkuur aangevraagd dat samen met het bestaande Fitcoach programma van De Cirkel bedoeld is voor alle inwoners van het dorp Rheden van 40 jaar en ouder, met een (zeer) hoog gewicht gerelateerd gezondheidsrisico.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website