Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een samenwerking van lokale partijen voor een optimaal beweegproject. Dit project is tot stand gekomen door de combinatiefunctionaris van Baarlo. Gymnastiekvereniging Alcides Baarlo en Hoera Kindercentra Baarlo zijn samen het project Beweegkriebels gestart. Dit project zorgt voor meer beweegmogelijkheden voor kinderen van 0-4 jaar. Deze beweegmomenten hebben plaatsgevonden binnen de gymnastiekvereniging en binnen de kinderopvang. De beweegmomenten zijn aangeboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar, maar daarnaast zijn ook ouders een doelgroep. Er ontstaat steeds meer bewustwording bij ouders dat kinderen meer moeten bewegen. Ouders kunnen meedoen met de lessen van hun kind en krijgen ondersteunende beweegkaarten voor thuis. Een belangrijke samenwerkingspartner hierin is het JGZ in Baarlo waarbij advisering, met name in motorische ontwikkeling, ouders kan begeleiden naar een mogelijk beweegproject zoals Beweegkriebels. Met deze nieuwe samenwerking zijn kinderen binnen het kinderdagverblijf tijdens de opvang dagelijks extra beweging gaan ondervinden. Deze zijn voorbereidend op de bewegingslessen van G.V. Alcides op zaterdagmorgen. Voor ouders ideaal wanneer kinderen binnen de opvang kennis kunnen maken met de speelse beweeglessen, en vervolgens op zaterdag bij G.V. Alcides terecht kunnen voor de uitgebreide bewegingsles met aandacht voor ouder/kind gym en gerichte motorische ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers van Hoera kindercentra en de trainers van G.V. Alcides zijn hiervoor allemaal extra geschoold.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie Beweegkriebels is een groot succes gebleken. Na de start in 2013 is d.m.v. veel mond-op-mond-reclame en flyers via Hoera Kindercentra gepromoot en dit heeft zijn uitwerking gekregen. Na twee jaar in uitvoering te zijn geweest heeft dit geresulteerd in voorzetting - 80% van het aantal deelnemers aan Beweekriebels - van sportdeelname binnen vervolggroepen van GV Alcides van 80%. Afgelopen 2 jaar zijn 32 strippenkaarten verkocht en binnen Hoera Kindercentra worden iedere morgen ( ca. 30 minuten) beweegkriebelslessen gegeven aan alle kinderen van 0-4 jaar. Wekelijks zijn dit circa 120 dreumessen en peuters. GV Alcides en Hoera Kindercentra willen de samenwerking beide voortzetten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanvragende sportvereniging GV Alcides Baarlo zal in samenwerking met Bobo kindercentra en de Jeugd Gezondheidszorg en in ondersteuning van gemeente Peel en Maas, Welzijnsstichting Vorkmeer, Dorpsoverleg Baarlo en basisschool Panta Rhei een beweegprogramma opzetten voor kinderen van 0-4 jaar.

Het project wordt structureel ingezet waardoor er al vanaf 0 jaar gesport kan worden en het motto 'Een leven lang sporten' gesteund wordt. Dit trachten wij te behalen door professionele trainsters van gymnastiekvereniging Alcides en pedagogisch medewerksters van het kinderdagverblijf een training van Beweegkriebels te laten volgen, waardoor zij samen het beweegprogramma uit kunnen voeren. Door één persoon de scholing 'Train de trainer' te laten volgen, blijft er mogelijkheid om op de lange termijn nieuwe train(st)ers en medewerk(st)ers kosteloos (bij) te scholen. Kosten voor pedagogisch medewerksters worden gedragen door Bobo Kindercentra. Trainsters van Alcides leren veel van de pedagogisch medewerksters door om te gaan met de doelgroep, en andersom leren de pedagogisch medewerksters de beweegaspecten beter aan te bieden door de trainsters van Alcides.

Door de bestaande speelzaal van basisschool 'Panta Rhei' te gebruiken zijn er weinig kosten aan accommodatie. Alleen op zaterdagochtend zijn er kosten aan accommodatie betreft de lokale sporthal met extra materialen en mogelijkheden. Naast de speelzaal ligt een leeg lokaal waar ouders elkaar kunnen treffen.

Ondanks dat vele kosten gedekt kunnen worden door eigen bijdrages, hebben we opstartkosten die we niet gedekt krijgen. Deze aanvraag is nodig om scholing, PR, materialen en uren bij het opstarten van extra en nieuwe activiteiten te bekostigen.

Dit project zal tijdelijk worden aangestuurd door de Combinatiefunctionaris van Baarlo. Dit in samenwerking met de eindverantwoordelijke van Alcides en een verantwoordelijke van Bobo Kindercentra. Daarna zal bekeken worden welke persoon (of personen) dit uit kunnen dragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website