Projectomschrijving

Bedrijfssport Deventer heeft het mogelijk gemaakt om in Deventer een structuur op te zetten waarbij het bedrijfsleven ondersteund wordt bij haar vitaliteitsbeleid en locale verenigingen en organisaties aan elkaar worden verbonden door de Sportbuurtcoach. Dit met het doel de vitaliteit van de werknemers in Deventer te verbeteren. Bewustwording is daarin belangrijk maar ook deelname aan projecten, beweegmomenten, clinics, informatiebijeenkomsten, Preventief Medisch Onderzoeken en voorbereiding op bestaande (sport)evenementen.

Het portaal dat is gemaakt om de (sport)evenementen onder de aandacht te brengen wordt goed bezocht en zal worden uitgebreid met meerdere partners en hun evenementen. De verenigingen zullen actief benaderd worden om toe te treden tot dit portaal.

Inmiddels zijn er dankzij de incidentele en structurele projecten binnen Bedrijfssport ruim 9100 deelnemers genoteerd die aan het sporten / bewegen zijn geweest en hebben deelgenomen aan bewustwordingscampagnes. Deels hebben dezelfde werknemers aan meerdere onderdelen deelgenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website