Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een projectperiode van twee jaar is de Basketball'sCool Zuidwest bestendigd. Het aanbod maakt tegenwoordig onderdeel uit van het sportaanbod van basketbalvereniging Utrecht Cangeroes. Het concept van de Basketball'sCool werkt drempelverlagend waardoor de vereniging instaat is een nieuwe doelgroep aan te spreken. Kinderen die eerder niet konden of wilde basketballen bij de vereniging zijn dankzij de Basketball'sCool nu wel op het basketbalveld te vinden.

 

De STAR-methode zoals beschreven door de Nederlandse Basketball Bond is een schot in de roos. Door de nadruk op gedrag in plaats van vaardigheden te leggen is en blijft de training voor iedereen leuk. Niet alleen kinderen die het spelletje al goed beheersen maar ook kinderen met minder aanleg of die net beginnen voelen zich gewaardeerd en belangrijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De projectperiode is succesvol afgerond. Wekelijks basketballen er rond de 35 kinderen bij de Basketball'sCool. Daarnaast stromen er ook kinderen vanuit de Basketball'sCool door naar de vereniging. Na twee jaar Basketball'sCool is de vereniging gegroeid van één jeugdteam (basisschoolleeftijd) naar vijf jeugdteams in deze leeftijdsklassen.

 

De STAR-methode zoals beschreven door de Nederlandse Basketball Bond is een schot in de roos. Door de nadruk op gedrag in plaats van vaardigheden te leggen is en blijft de training voor iedereen leuk. Niet alleen kinderen die het spelletje al goed beheersen maar ook kinderen met minder aanleg of die net beginnen voelen zich gewaardeerd en belangrijk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Basketball'sCool Utrecht Zuidwest verloopt zoals gepland en beschreven in de aanvraag. Op dit moment komen er wekelijks gemiddeld 20 kinderen naar de Basketball'sCool en zijn er al 7 kinderen doorgestroomd naar een wedstrijdteam binnen de vereniging. Onze verwachting is dat de huidige ontwikkelingen zich voortzetten en dat wij straks instaat zijn om deze interventie, na afronding van de projectperiode, voort te zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment komen er wekelijks gemiddeld 20 kinderen trainen bij de Basketball'sCool. Dit was van te voren ook de verwachting.

Verder zijn er 7 kinderen doorgestroomd naar een wedstrijdteam binnen de vereniging. Dit zijn er meer dan verwacht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze sportimpuls aanvraag wordt gedaan door basketbalvereniging Cangeroes in samenwerking met Harten voor Sport en de Nederlandse Basketball Bond.

Het betreft hier een aanvraag voor de financiering van de opstartfase van laagdrempelig basketbal aanbod, een basketball 'scool in Utrecht Zuidwest. De opstartfase van dit initiatief zal duren van begin schooljaar 2015-2016 en eindigen eind schooljaar 2016-2017. Hierna zal Cangeroes in samenwerking met Harten voor Sport het programma voortzetten en volledig zelfstandig bekostigen.

De basketball 'scool zal bestaan uit een wekelijkse training van 1,5 uur die gegeven zal worden in sporthal Nieuw Welgelegen. Dit is de thuishaven van basketbalvereniging Cangeroes en tevens het sporthart van Utrecht Zuidwest.

De reden dat deze aanvraag gedaan wordt is omdat er nog geen structureel laagdrempelig basketbal aanbod is in de wijken van Utrecht Zuidwest maar in de praktijk wel gebleken is dat basketbal een populaire sport is in deze wijken. Op dit moment scoort de jeugd in Utrecht Zuidwest onder de beweegnorm en daar hopen wij middels deze aanvraag en het opzetten van een basketball 'scool verandering in te brengen.

Daarnaast wil basketbalvereniging Cangeroes graag meer jeugdaanwas en is de interventie van een basketball 'scool in andere steden een succesvolle manier gebleken om dit te bewerkstelligen.

Reden genoeg voor basketbalvereniging Cangeroes en Harten voor Sport om de handen ineen te slaan en in samenwerking deze sportimpulsaanvraag in te dienen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website