Projectomschrijving

Na een projectperiode van twee jaar is de Basketball'sCool Zuidwest bestendigd. Het aanbod maakt  tegenwoordig onderdeel uit van het sportaanbod van basketbalvereniging Utrecht Cangeroes. Het concept van de Basketball'sCool werkt drempelverlagend waardoor de vereniging instaat is een nieuwe doelgroep aan te spreken. Kinderen die eerder niet konden of wilde basketballen bij de vereniging zijn dankzij de basketball'sCool nu wel op het basketbalveld te vinden. De STAR-methode zoals beschreven door de Nederlandse Basketball Bond is een schot in de roos. Door de nadruk op gedrag in plaats van vaardigheden te leggen is en blijft de training voor iedereen leuk. Niet alleen kinderen die het spelletje al goed beheersen maar ook kinderen met minder aanleg of die net beginnen voelen zich gewaardeerd en belangrijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website