Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inspirerend B-Fit Maassluis

 

Gedurende 2 schooljaren is met de 912 leerlingen van de basisscholen de Westhoek, Kardinaal Alfrinkschool en de Prinses Christinaschool ingezet op extra sport- en beweegactiviteiten en gezonde voeding. Welzijn e25 en Bureau De Laat vormden de projectleiding.

 

Diversiteit aan activiteiten

Na een grandioze Kick Off in oktober 2013, werd gedurende twee schooljaren een wekelijks programma uitgevoerd met extra pauzesport, een naschoolse sportinstuif, sportclinics door sportverenigingen, kinderkooklessen en voorlichting aan kinderen en ouders over voeding, sporten en bewegen.

 

Met een spannende Finale Masterchef Junior Wedstrijd en een boekje voor de leerlingen met foto’s, recepten en interviews, werd B-Fit eind juni 2015 als project afgerond.

 

Resultaat

Het aantal kinderen met een normaal gewicht verbeterde licht naar 72,02%. Meer kinderen ontbijten nu iedere dag en drinken maar 1 glas fris per dag.

Het lidmaatschap van een sport- of beweegorganisatie is bij groep 3 met 4% toegenomen en bij groep 7 met 14%. Naast of in plaats van het sportlidmaatschap spelen veel kinderen binnen en buiten met andere kinderen, gaan fietsen met hun ouders, lopen naar school. De afgelopen 2 schooljaren is het spelen en sporten buiten een vereniging, toegenomen met 55% bij kinderen van groep 3 en met 10% bij kinderen in groep 7.

Dit alles helpt kinderen om conform de Nederlandse Norm Gezond Bewegen minimaal 1 uur per dag te sporten en bewegen, gedurende minimaal 5 dagen per week.

 

Geïnspireerd gaan we door

Trots zijn we dat B-Fit vanaf augustus 2015 onderdeel is van een Maassluis brede wijkgerichte aanpak voor sport en bewegen, met alle 11 basisscholen, een vmbo, sportverenigingen en Welzijn e25. Leuk om met al die nieuwe kinderen en hun ouders te gaan sporten en bewegen en hen met kooklessen ervaring op te laten doen met gezond en lekker koken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mooie resultaten B-Fit Maassluis

 

Diversiteit aan activiteiten

Gedurende 2 schooljaren is met alle 912 leerlingen van de basisscholen de Westhoek, Kardinaal Alfrinkschool en de Prinses Christinaschool ingezet op extra sport, bewegen en gezonde voeding. Welzijn e25 en Bureau De Laat vormden de projectleiding.

Na een grandioze Kick Off, werd een wekelijks programma uitgevoerd met extra pauzesport, een naschoolse sportinstuif, sportclinics door sportverenigingen, een Cruijff Court Toernooi, kooklessen, voorlichting aan kinderen en ouders over voeding, sporten en bewegen. Met een spannende Finale Masterchef Junior Wedstrijd en een boekje voor de leerlingen met foto’s, recepten en interviews werd B-Fit eind juni 2015 als project beëindigd.

 

Behaalde resultaten

Het aantal kinderen met een normaal gewicht verbeterde licht naar 72,02%. Meer kinderen ontbijten nu iedere dag en drinken maar 1 glas fris per dag. Het lidmaatschap van een sport- of beweegorganisatie is bij groep 3 tijdens de eindmeting met 4% toegenomen ten opzichte van de nulmeting met dezelfde kinderen die toen in groep 2 zaten. Bij de eindmeting in groep 7 is het lidmaatschap van een sport/beweeg organisatie toegenomen met 14% ten opzichte van de nulmeting met dezelfde kinderen die toen in groep 6 zaten.

Sporten en bewegen zonder vereniging: 30% van de kinderen in groep 2 doet aan sport en bewegen naast of in plaats van sporten/bewegen bij een vereniging en dit loopt op naar 85% eind groep 3, een toename van 55%. Begin groep 6 is dat 57% oplopend naar 67% eind groep 7, een toename van 10%. Het gaat om buiten spelen met andere kinderen, sporten op een speelveldje zoals fietscross, of met het gezin gaan wandelen. Vaak meerdere keren per week wordt er buiten of binnen gespeeld, een belangrijk onderdeel van het minimaal 1 uur sporten en bewegen per dag conform de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 

Vervolg is een bredere aanpak sport en bewegen

Trots zijn we dat B-Fit vanaf augustus 2015 onderdeel is van een Maassluis brede wijkgerichte aanpak voor sport en bewegen, met alle 11 basisscholen in Maassluis, een vmbo, sportverenigingen, beweegorganisaties, de gemeente en Welzijn e25.

We kijken er naar uit met deze uitbreiding nog meer kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen en hen spelenderwijs meer te leren over gezonde voeding, kennis te maken met nieuwe ingrediënten en het gezond koken in de praktijk te oefenen tijdens de kooklessen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

B-Fit Maassluis enthousiasmeert kinderen te sporten en gezond te eten

 

Het doel van B-Fit Maassluis is dat kinderen plezier hebben in sporten, bewegen en interesse hebben gekregen in gezonde voeding. We willen dat bereiken door wekelijks 5 extra beweegmomenten en kookles te bieden aan de leerlingen van 3 basisscholen en voorlichting over een gezonde levensstijl aan ouders en kinderen, verbonden met een wedstrijd ‘Wie maakt het lekkerste en gezondste tussendoortje’. Zo hopen we dat 63-73% van de kinderen in augustus 2015 op een gezond gewicht zijn gekomen, een verbetering van 3% t.o.v. de laatste meting van 60-70% in 2011 door TNO. Daarnaast streven we naar 2% daling van het overgewicht van 15% in 2011, naar 13% in augustus 2015.

 

In september 2013 zijn de kinderen van de basisscholen De Westhoek, de Kardinaal Alfrinkschool en de Prinses Christinaschool gestart met ieder een geweldige Kick Off. Oudere kinderen konden tijdens de Kick-Off deelnemen aan een quiz waarin hun voedingskennis werd getest in een grote Amerikaanse schoolbus. Verbazingwekkend hoeveel vragen ze goed hadden. “Logisch toch”, zeiden de kinderen, “want we hebben hierover op school al veel geleerd bijvoorbeeld bij ‘Ga voor Gezond’ en ‘Lekker Fit’.

Voor de nulmeting beantwoordden de kinderen een lijst met vragen over of ze sporten, lid zijn van een sportvereniging, maar ook of ze ontbijten, hoeveel ze computeren en tv kijken. Ze leerden een gezonde smoothie te maken en er werd buiten gehonkbald en gevoetbald. Veel ouders kwamen kijken en hun kinderen aanmoedigen en hielpen mee bij de activiteiten. Een goed begin want B-Fit Maassluis richt zich ook op de ouders, die veelal bepalen wat hun kinderen eten en snoepen en of ze al dan niet gestimuleerd worden te sporten.

 

Na de Kick Off volgden er vijf extra beweegactiviteiten per week per schoollocatie: 2 extra keren pauzesport op verzoek van de leerlingen zelf, tweemaal sportinstuif en een extra activiteit georganiseerd vanuit de school zoals uitbreiding speelmogelijkheden tijdens schooltijd of een extra sportactiviteit na school.

Op toerbeurt de Kinderkookfabriek, waar kinderen les kregen in gezond koken en genoten van het zelfgemaakte menu. Voor de laatste les werden de ouders door de kinderen uitgenodigd en verrast met de opgedane kennis en een heerlijke maaltijd. De kinderen kregen een boekje met alles wat ze geleerd hadden mee naar huis.

 

In het schooljaar 2013/2014 hebben in totaal 912 kinderen deelgenomen aan de B-Fit activiteiten en zijn er 398 ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s betrokken bij de activiteiten, door de laatste kookles bij te wonen, de Amerikaanse voorlichtingsschoolbus Route 25 bezocht hebben, of als vrijwilliger betrokken te zijn bij de Kick-Off.

 

Voor de ontwikkeling en organisatie van B-Fit Maassluis werken de volgende partners samen: de directies van de drie betrokken basisscholen met in totaal 4 locaties, het Lentiz Life College (vo en vmbo/mbo), hockeyvereniging MHV Evergreen, het Centrum voor Jeugd en Gezin Maassluis, de gemeente Maassluis, gemeente Rotterdam (voormalig onderdeel GGD), Stichting Welzijn E25 en Bureau De Laat. Stichting Welzijn E25 en Bureau De Laat leiden het project. Organisatorisch is gekozen voor een groeimodel. Zo komt na een intensieve startfase, de kern van de projectgroep nog steeds iedere zes weken bij elkaar. De kern bestaat uit de directies van de basisscholen, de beide projectleiders en de uitvoeringscoördinator. De andere projectleden komen als er voor hen relevante agendapunten zijn, of zelf iets willen inbrengen. De gezamenlijke partners zijn al een heel eind op streek met het zoeken naar manieren om B-Fit Maassluis samen voort te kunnen zetten na augustus 2015.

 

 

Reacties van kinderen, ouders en organisaties

 

De elfjarige Marwan: "Ik vind B-Fit een heel leuk project en doe eigenlijk aan alles mee zoals pauzesport, sportinstuif en het kinderkoken. Het allerleukste vind ik de sportinstuif na schooltijd. De spellen Amerikaans voetbal en verstoppertje in het donker vind ik het leukst om te spelen. Sinds vorige week neem ik ook deel aan de Kinderkookfabriek. Vorige week hebben we gezonde pizza cupcakes gemaakt en ik vond ze erg lekker. Vandaag maken we gezonde appelkruimeltaart en ik hoop dat die net zo lekker wordt als vorige week."

 

Ouders

"Wat goed dat we B-Fit hebben met al dat sporten. Koken doet mijn dochter het liefst. Mijn kind heeft er veel aan!"

"Mijn zoon heeft meegedaan met de kookles, mag hij nog een keer?"

"We stonden versteld toen Merel van het weekend Broccoli soep voor ons had gemaakt."

Tijdens de publiciteit over de Kinderkookfabriek: "Waarom hebben wij geen B-Fit op de basisschool van mijn kinderen?".

 

Ketenpartner

"B-Fit kan de functie hebben van vindplek voor preventie-functionarissen, maar is daarnaast ook een goed gezond en veilig Maassluis preventie programma waar wij kinderen van de school naar kunnen verwijzen. Er is extra laagdrempelig aanbod gecreëerd."

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaat B-Fit Maassluis verrast op het eind van het eerste projectjaar

 

Activiteiten

In het schoolseizoen 2013/2014 hebben 912 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 van de basisscholen de Westhoek, de Kardinaal Alfrinkschool en de Prinses Christina School, actief deelgenomen aan het B-FIT Maassluis programma. Het eerste projectjaar begon met 4 Kick Off's en die waren meteen een groot succes. Vervolgens wekelijkse beweegactiviteiten, waaronder pauzesport en de sportinstuif met o.a. sportclinics. Alle activiteiten hebben plaatsgevonden conform het B-Fit programma. De clinics zoals basketbal zijn verzorgd door Welzijn e25. Gemiddeld hebben er 20 tot 25 leerlingen per keer aan de activiteiten deelgenomen. De naschoolse activiteiten werden ook bezocht door kinderen uit de buurt die geen binding hebben met de B-Fit scholen. Gemiddeld per week hebben 10 tot 15 buurtkinderen deelgenomen aan de naschoolse activiteiten.

 

Er hebben wekelijks op alle B-Fit Maassluis scholen kooklessen onder de naam van Kinderkookfabriek plaatsgevonden. Een kookgroepje kent een groepsgrootte van 12 leerlingen die ongeveer 90 minuten les krijgen in het maken van gezonde doch lekkere recepten. De kookles wordt in cursusvorm aangeboden met een totaal van 4 bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus werden ouders, verzorgers en overige familieleden uitgenodigd om kennis te maken met de geleerde vaardigheden van hun pupil en gestimuleerd om de recepten thuis na te maken. Kinderen ontvingen een receptenboekje. Er zijn 60 cursussen aangeboden. Wegens grote belangstelling en animo van kind en ouders wordt het concept onveranderd gecontinueerd in het nieuwe schooljaar 2014/2015

 

Er is tevens aandacht geschonken aan het Cruiffcourttoernooi waaraan 24 kinderen uit het B-Fitprogramma hebben deelgenomen.

 

De Route 25 (Amerikaanse Schoolbus) is 14 keer ingezet voor voorlichting en informatie over gezonde voeding. De bus is 4 keer ingezet voor de Kick Off. Daarnaast is tienmaal de Route 25 ingezet naast de naschoolse sportactiviteit. Gemiddeld hebben er tussen de 90 tot 100 volwassenen, waaronder ouders, de Route 25 bus bezocht.

Er zijn 2 ouders doorverwezen naar het CJG voor specialistisch hulp (opvoedhulp) n.a.v. obesitasvragen.

 

Onderlinge samenwerking

De projectgroep B-Fit Maassluis bestaat uit de (adjunct)directeuren van de Westhoek, Kardinaal Alfrinkschool en de Prinses Christina School; CJG Maassluis, gemeente Maassluis, gemeente Rotterdam (voormalige GGD), Welzijn e25 en Bureau De Laat. De laatste twee organisaties coördineren het project. De samenwerking tussen de partners uit de onderwijs, welzijn, sport en overheid is boven verwachting goed uitgepakt. Tijdens de evaluatie van het eerste projectjaar kwam de projectgroep tot de conclusie dat het succes te danken is aan de bereidheid van alle partijen om samen steeds naar oplossingen te zoeken. Het gaat om oplossingen op maat, omdat scholen o.a. verschillende lesroosters hebben. Duidelijk is geworden dat maatwerk korte lijnen vereist, waarbij direct persoonlijk contact het beste blijkt te werken, zowel om problemen direct op te pakken als om snel de oplossingsmogelijkheden op een rijtje te kunnen zetten.

Na de eerste twee maanden bleek dat ieders taak, rol en verantwoordelijkheden binnen het project toch niet helemaal duidelijk was. De stagiaires stelden daarop een communicatieplan samen en dat vormde een goede basis voor verdere aanscherping door de projectgroep. Bovendien werd hieruit duidelijk dat een eigen logo en een website voor B-Fit Maassluis wenselijk is, om het project zowel bij alle partners als binnen Maassluis goed onder de aandacht te brengen en te houden. Het logo staat inmiddels op T-shirts, op de website en wordt in de communicatie consequent gebruikt. De webpagina is gerealiseerd door de Stichting Dagdromen in Maassluis en is inmiddels operationeel, met onder andere iedere maand een leerling die haar of zijn mening geeft over B-Fit Maassluis. Kijk op: www.blikondernemend.nl/B-Fit. De herkenbaarheid van B-Fit Maassluis is daardoor zichtbaar toegenomen. Andere basisscholen hebben zelfs gevraagd of ze ook mee mogen doen.

 

Continuering

Voor de continuering van B-Fit Maassluis na augustus 2015 vormt de succesvolle onderlinge samenwerking binnen de projectgroep en de wil samen verder te gaan een goede basis. Daarnaast waren er vrijwilligers actief bij de organisatie van de Kick-Off en bij de Kinderkookfabriek, waaronder ouders van de betrokken scholen en vrijwilligers van Welzijn e25. Vrijwilligers en stagiaires van het Lentiz Life College, hebben het belang van hun inzet ruimschoots bewezen.

De gemeente Maassluis heeft per 1 augustus 2014 de combinatiefunctionarissen ondergebracht bij Welzijn e25 en is bij een succesvolle afronding van het project bereid B-Fit in de reguliere opdracht voor Welzijn e25 op te nemen. Hierdoor wordt de inzet en aansturing van de combinatiefunctionarissen en de inzet van Welzijn e25 voor B-Fit gewaarborgd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We kiezen met B-Fit Maassluis voor een locale invulling van de menukaart B-Fit voor de basisscholen de Westhoek, Alfrinkschool en Prinses Christinaschool in de wijken Dijkpolder, Sluispolder en de Burgemeesterswijk.Focus op kinderen/ouders met een lage SES-score.Gemiddeld is 20,6% van de kinderen lid van sportvereniging tegenover 22,8% in Schiedam, landelijk 27,6%. Overgewicht heeft 16,5% van de kinderen, obesitas 3%.

 

Op de drie basisscholen, totaal 4 locaties, komt er per school een Kick Off B-Fit, pauzeactiviteiten, een wekelijkse naschoolse Sportinstuif en kookles,voorlichting aan ouders/kinderen, clinics door de Hockeyvereniging, uitgevoerd door de buurtsportcoach, educatielessen en een wedstrijd 'Wie maakt de beste schoollunch'. Uitvoering van september 2013-augustus 2015.

 

Doelgroepen: leerlingen 4-12 jaar, ouders, schoolteams, het CJG, Hockeyvereniging MHV, Welzijn E25, Bureau De Laat,het Lentiz Life Lab en de gemeente Maassluis.

 

Duurzame deelname door de beoogde doelgroepen: leerlingen zijn enthousiast omdat het aanbod vraaggericht is samengesteld en de groepen 7-8 krijgen een rol in de organsatie. Er zijn 5 beweegmomenten per week en ouders/kinderen krijgen samen voorlichting. Dit geheel stimuleert een duurzame sport- en beweegdeelname van de kinderen en gebruik van gezonde voeding.

 

Voor de continuiteit en de borging is het samenwerkingsverband essentieel. Er is een netwerk Veilig Opgroeien en de partners zien in B-Fit Maassluis een goede wederzijdse aanvulling, waardoor de contuiniteit wordt gewaarborgd.

Om vrijblijvendheid te voorkomen wordt voor de naschoolse activiteiten een euro gevraagd. Inkomsten vloeien terug naar het project.

 

Tussen 2007-2011 is het voldoen aan de beweegnorm gestabilsieerd op 60-70%. Doel is daarom realitisch: in augustus 2015 zijn 3% meer leerlingen op gezond gewicht en voldoen 5-10% meer kinderen aan de NNGnorm bewegen, water drinken, ontbijten, tv/computeren. En is 5-10% lid geworden van een sportclub.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website