Projectomschrijving

Binnen het B-Fit project op de Guyotschool (middelbare school voor dove / slechthorende jongeren) is geprobeerd de drempel naar de lokale sportvereniging te verlagen. Door inzet van twee projectleiders 4e jaars ALO student en zelf doof en de buurtsportcoach is er een goede samenwerking tussen de partijen ontstaan. Vanuit de behoefte van de leerlingen, afgenomen tijdens de fitheidstesten in de gymlessen, zijn er gesprekken gevoerd met lokale verenigingen. De verenigingen hebben op geschikte momenten (in afstemming met het internaat) sport en beweeg lessen aangeboden. De kaderleden van de verenigingen zijn ondersteund in de wijze waarop zij konden communiceren. Het uiteindelijke doel om de jongeren (welke niet uit de regio komen) een lidmaatschap afsluiten bij de verenigingen, zodat ze structureel in bewegen komen en blijven. Naast het aanbieden van de sportlessen is er door de projectleiders gesproken met de jongeren, de school en het internaat over gezonde leefstijl. Zo hebben er verschillende diner-gesprekken plaats gevonden op het internaat vanuit de interventie; weet wat je eet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website