Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van de autisme beweegcoach zijn 26 jeugdigen binnen de gemeente Steenwijkerland duurzaam gaan

sporten. Er is een blijvend sportaanbod gerealiseerd voor de doelgroep jeugdigen met ASS tussen de acht en de

achtentwintig jaar in de gemeente bij dertien verschillende sportverenigingen. Deze sportverenigingen hebben

deskundigheidsbevordering gehad op het gebied van autisme en hoe sporters met ASS te begeleiden. Jaarlijks

zijn er nog opvolgbijeenkomsten waarin ervaringen en vragen met elkaar worden uitgewisseld en kennis over

autisme en sport wordt gedeeld. Het sportaanbod voor sporters met ASS in de gemeente is centraal vindbaar

gemaakt op de website van zorgaanbieder Auti-start.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van de autisme beweegcoach zijn 26 jeugdigen binnen de gemeente Steenwijkerland duurzaam gaan

sporten. Er is een blijvend sportaanbod gerealiseerd voor de doelgroep jeugdigen met ASS tussen de acht en de

achtentwintig jaar in de gemeente bij dertien verschillende sportverenigingen. Deze sportverenigingen hebben

deskundigheidsbevordering gehad op het gebied van autisme en hoe sporters met ASS te begeleiden. Jaarlijks

zijn er nog opvolgbijeenkomsten waarin ervaringen en vragen met elkaar worden uitgewisseld en kennis over

autisme en sport wordt gedeeld. Het sportaanbod voor sporters met ASS in de gemeente is centraal vindbaar

gemaakt op de website van zorgaanbieder Auti-start.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de PDF Bestanden vindt u de voortgang ten opzichte van het project Autismebeweegcoach.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de PDF Bestanden vindt u de behaalde resultaten van het Autismebeweegcoach Project halverwege de project looptijd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De autisme beweegcoach is een samenwerking tussen jeugdhulpaanbieder Auti-start, sportaanbieder Racket en Fitness Centrum Steenwijk en het Beweegteam Steenwijkerland.

Doel is om in twee jaar tijd dertig jeugdigen tussen de 8 en de 28 jaar met een vorm van ASS aan het sporten te krijgen en te houden in de gemeente Steenwijkerland. Dit betreft een percentage van 45% van de jeugdigen die op dit moment in zorg zijn bij Auti-start binnen de gemeente Steenwijkerland (bron jaarcijfers Auti-start 2016). Vanuit onze ervaring met de doelgroep is dit een reëel en haalbaar aantal jeugdigen. Het project moet een succesverhaal worden zodat we er in de toekomst voor kunnen zorgen dat het een vervolg krijgt. Borging is hierin erg belangrijk en door alle partners goed geregeld (zie verdere beschrijving).

Om dit voor elkaar te krijgen werken we als basis met de interventie Beweegcoach. Deze interventie wordt aangepast op de situatie in de gemeente Steenwijkerland en op de specifieke doelgroep: jeugdigen met een vorm van ASS.

Jeugdigen worden geënthousiasmeerd om te gaan sporten en krijgen hierbij de begeleiding die zij nodig hebben. Zowel in het traject naar het sporten toe, als tijdens het sporten. Ieder traject is maatwerk.

Jeugdigen betalen zelf hun abonnement op de sportclub en begeleiding wordt vanuit de subsidie geregeld.

Voor jeugdigen en gezinnen waarvoor het betalen van een abonnement niet haalbaar is wordt samenwerking met het Jeugdsportfonds gezocht.

Jeugdigen leren bij een sportaanbieder die samenwerkingspartner is in het project basisvaardigheden om te kunnen sporten. Veiligheid en rust zijn hierbij belangrijke elementen. Als een jeugdige deze basisvaardigheden onder de knie heeft stroomt hij/zij uit naar een sportvereniging van zijn/haar keuze (of blijft bij deze sportaanbieder als het aanbod passend is). Het uiteindelijke doel is dat een jeugdige zonder extra begeleiding bij een reguliere sportclub kan sporten. Wellicht is dit niet voor alle jeugdigen met ASS haalbaar, vandaar dat er in het traject meerdere malen wordt geëvalueerd over het verloop en het einddoel waar nodig wordt aangepast.

Om de sportverenigingen in de gemeente de know how te geven om deze jeugdigen binnenboord te houden, wordt er vanuit een gedeelte van de subsidie voorlichting gegeven aan de sportverenigingen over autisme en hoe hiermee om te gaan.

 

Naast de uitvoerende samenwerkingspartners is er in de voorbereiding op de subsidieaanvraag al een aantal zorg- en welzijnspartners geworven die als ambassadeur gaan fungeren voor en meedenken/uitvoeren in het project. Te weten: RIBW, Vitree, Vanboeijen, Timpaan Welzijn en de Ambelt.

Ook een aantal sportclubs heeft al aangegeven samenwerkingspartner te willen zijn. Het betreft hierbij naast het Racket en Fitness Centrum ook VV Steenwijk en de Roeivereniging 't Diep. Van deze organisaties en verenigingen kunnen wij vanuit ervaring zeggen dat zij voldoende kennis en kunde hebben om het autismevriendelijke klimaat te bieden waarbinnen de doelgroep kan gedijen. Plusbegeleiding kan ook door deze sportaanbieders worden geboden.

In de loop van het project verkennen de samenwerkingspartners welke partijen nog meer aan kunnen sluiten in het project. We hebben het dan over de lokale sportverenigingen waarmee wij gezamenlijk in fase 3,4 en 7 (zie plan van aanpak) verkennen hoe zij met hun aanbod aan kunnen sluiten. Zodat ook zij plusbegeleiding kunnen bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website