Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om een sportaanbod te realiseren voor kinderen en jongeren die nét wat meer structuur en begeleiding nodig hebben. Vanaf februari 2017 is de Autisme+ groep een feit. Sinds dien hebben we al vele mooie momenten meegemaakt en zijn we hard gegroeid. Vanaf de start met 2 atleten, hebben er inmiddels 23 kinderen en jongeren deel uitgemaakt van een van onze 3 groepen. Naast atletiek wordt er ook hardgelopen, is er meegedaan aan een waterspel middag, hebben verschillende scholen al kunnen proeven aan ons aanbod, en werken we mee aan het Nederland Kampioenschap Para-atletiek. Als afsluiting van de subsidieperiode is er een bijzondere sport- en informatiemiddag georganiseerd, voor zowel kinderen, ouders, als trainers die te maken krijgen met autisme. Leren van elkaar is de insteek! Ook na de subsidieperiode blijven we ons inzetten voor deze doelgroep. De atleten zijn gewoon lid bij Nijmegen Atletiek, en kunnen dus (indien nodig onder begeleiding van een bekende trainer) gewoon meedoen aan wedstrijden en spelmiddagen. Sporten is voor iedereen!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er is behoefte aan sportmogelijkheden voor deze doelgroep. Ouders en atleten hebben vaak al een lange zoektocht naar een geschikte plek achter de rug. Het is voor veel kinderen en jongeren moeilijk een plek te vinden die aansluit bij hun specifieke behoeftes. De verwachtingen van ouders zijn in het begin dan ook vaak hooggespannen. Voor atleten ligt dit meestal genuanceerder. Een nieuwe plek, een nieuwe sport, en een extra activiteit in de week, maken dat atleten vaak juist veel tijd nodig hebben om te wennen voordat ze een keuze kunnen maken om te blijven of niet. Momenteel is er een wachtlijst om te kunnen starten in de Autisme+ groep op maandag. Ook dit getuigd van de grote behoefte die er ligt voor sportmogelijkheden voor de doelgroep.

 

- De doelgroep is breder dan enkel kinderen en jongeren met een diagnose ASS. Veel kinderen en jongeren die zich bij ons aanmelden hebben geen diagnose ASS. Zij gedijen echter wel goed in een groep met veel structuur en aandacht. De redenen voor het niet hebben van een diagnose zijn zeer uiteenlopend. Sommige ouders hebben liever niet dat hun kind gediagnosticeerd wordt, maar merken ook dat extra begeleiding wel noodzakelijk is. Andere atleten vertonen wel kenmerken van ASS, maar deze zijn te licht voor een diagnose of worden veroorzaakt door een ander ziektebeeld. We hebben gemerkt dat de flexibiliteit hieromtrent essentieel is om een aanbod te creëren voor de kinderen en jongeren die anders tussen wal en schip zouden vallen.

 

- De start van de Autisme+ groep heeft er toe geleid dat kinderen en jongeren in beweging zijn gekomen, die hier voorheen geen mogelijkheid toe hadden. De start van de Autisme+ groep heeft er toe geleid dat 23 kinderen en jongeren voor een langere tijd meer hebben bewogen, dan dat ze daarvoor de mogelijkheid toe hadden. Dit kan een positief effect hebben gehad op hun lichamelijke en mentale gesteldheid. Daarnaast hebben zij positieve ervaringen opgedaan in het bewegen en in het functioneren in een groep. Tot slot hebben zij kunnen ervaren dat ze welkom waren binnen de groep, maar ook binnen de vereniging. Dit kan een positief effect hebben gehad op hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Deze effecten hebben wij ook teruggezien bij ouders. Zij zien hun kind plezier maken in een groep met andere kinderen, in een reguliere vereniging. Dit heeft bij veel ouders voor een gevoel van trots en opluchting gezorgd, aangezien vele van hen een lange weg hebben afgelegd voordat zij zijn uitgekomen bij de Autisme+ groep van Nijmegen Atletiek.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een sportaanbod te realiseren voor kinderen en jongeren die nét wat meer structuur en begeleiding nodig hebben. Vanaf februari 2017 is de Autisme+ groep een feit. Sinds dien hebben we al vele mooie momenten meegemaakt en zijn we hard aan het groeien. Vanaf de start met 2 atleten, hebben er inmiddels 11 kinderen en jongeren deel uitgemaakt van een van onze 3 groepen. Naast atletiek wordt er ook hardgelopen, is er meegedaan aan een waterspel middag, hebben verschillende scholen al kunnen proeven aan ons aanbod, en werken we mee aan het Nederland Kampioenschap Para-atletiek. Voor komend jaar zijn we net zo ambitieus en hopen we nog veel meer kinderen en jongeren te bereiken!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het totaal hebben 11 kinderen en jongeren deelgenomen aan het structurele sportaanbod. 9 van hen sporten op dit moment nog steeds. 1 atleet traint zelfs twee keer per week.

Op het gebied van motorische vooruitgang kunnen nog geen harde conclusies worden getrokken. Wel lijkt het zo te zijn dat de atleten na een trainingsperiode van ongeveer 3 maanden beter zijn gaan presteren op snelheid, sprongkracht, en motoriek. Wij verwachten aan het eind van de subsidie periode hier betrouwbaardere conclusies over te kunnen trekken.

We merken dat de atleten het fijn vinden om buiten te zijn en te bewegen, en dat de kleine groepen en de extra aandacht van trainers zorgt voor een grotere succeservaring. We zien atleten in de loop van de trainingen loskomen en opbloeien, en zelfs dingen proberen die ze eerder nooit hadden gedurfd.

Naast het vaste sportaanbod is de subsidie ook gebruikt om clinics te geven op (speciaal) middelbaar- en basisonderwijs in de regio Nijmegen. Met deze clinics hebben we ongeveer 190 leerlingen laten ruiken aan de atletieksport, binnen de veiligheid van hun eigen school. Voor het komende jaar staan er nog minstens zo veel clinics op het programma.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 3% van de kinderen van 4-13 jaar hebben een stoornis in het autistische spectrum (ASS), wat neerkomt op ruim 700 kinderen in Nijmegen. De sportparticipatie in deze doelgroep is erg laag, voornamelijk omdat voor deze groep kinderen de drempel om te beginnen met nieuwe activiteiten hoger is dan voor anderen. Jeugdigen met ASS ondervinden vaak problemen in sociale situaties, maar het oefenen van sociale vaardigheden in een vertrouwde context kan hen de succeservaring meegeven waardoor ze zich mogelijk ook in andere situaties op sociaal vlak beter staande kunnen houden. Een veilige sportgroep met activiteiten waarin het kind plezier in heeft is hier een goede plek voor.

 

Deze jeugdigen hebben vaak moeite met het functioneren in een groep, waardoor zij minder vaak terecht komen bij een sportvereniging. Een teamsport zoals voetbal of hockey is voor jeugdigen met ASS vaak een te complexe sociale situatie. Daarentegen is atletiek een breedtesport waarin ieder kind kan zijn eigen talenten kan ontwikkelen. Jeugdigen met een lichtere vorm van ASS blijken zich wel te kunnen handhaven in de gestructureerde en individuele atletieksport. Voor de jeugdigen met een zwaardere vorm is een reguliere groep echter vaak toch nog te ongestructureerd om hierin te kunnen functioneren.

 

Nijmegen Atletiek wil jeugdigen met ASS op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de atletieksport. Met individuele doorgroeimogelijkheden blijven deze jeugdigen sporten op een passende manier. De ASS-atleten starten in een speciale trainingsgroep waarin zij succeservaringen op doen met het sporten, waardoor een stap naar een reguliere trainingsgroep kleiner wordt. De trainingen worden afgestemd op de individuele atleet, waardoor structurele deelname wordt gewaarborgd. Tijdens de trainingen zullen de ouders van de jeugdigen met elkaar in contact worden gebracht om zodoende ervaringen te kunnen delen.

 

Voor de uitvoering van het project wordt de interventie ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF gebruikt. Trainers zullen worden geschoold door de Atletiekunie en Academie voor Sportkader. Samenwerking met het loket Uniek Sporten van Gemeente Nijmegen en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland garandeert een goede vindbaarheid van het aanbod. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt de monitoring en evaluatie uitgevoerd. Doelen en behoeftes van de atleten zijn leidend, evaluatiemomenten met ouders en atleten zullen worden gebruikt om dit te inventariseren.

 

Nijmegen Atletiek is een grote atletiekvereniging met een jeugdsectie van meer dan 400 atleten en 50 trainers en vrijwilligers. De ASS trainingsgroepen zullen daarbinnen worden geïntegreerd wat een goede continuïteit waarborgt.

 

Na afloop van de projectduur zullen er twee trainingsgroepen zijn voor jeugdigen met een ASS en zijn er een aantal ASS-atleten doorgestroomd naar de reguliere groepen. De trainers zijn bijgeschoold en ouders van de jeugdigen hebben contact met elkaar om hun ervaringen te kunnen delen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website