Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Arnhem RHINOS wilde in 2017 twee Cluster 4 honkbalteams (X-honkbal) als regulier onderdeel binnen de club hebben die op een passend niveau honkbal zouden spelen, indien mogelijk in competitieverband, vanuit een dekkende exploitatie in het 3e jaar. Elk team zou bestaan uit minimaal 10 spelers, met minimaal 3 vrijwilligers per team en de juiste zorginhoudelijke ondersteuning waarbij we de volgende effecten nastreefden:

• 250 jeugdigen kennis laten maken met X-honkbal via clinics.

• Aanbieden van X-honkbal in verenigingsverband;

• Doorstroom van 10% van de clinic-deelnemers naar X-honkbal binnen de club.

• Verbetering van de kwaliteit van leven van de X-honkballers a.g.v. participatie aan de club.

• Verhogen van de sportparticipatie van ‘gehandicapten’ in Arnhem van 64% naar 75% door middels X-honkbal de sportparticipatie te verhogen.

We hebben meer dan 300 jeugdigen kennis laten maken met X-honkbal via clinics in scholen, op de club, tijdens sportdagen en bij trainingen na school en naast de scholen. Er is een passende spelvorm ontwikkeld en toegepast, maar uiteindelijk is gebleken dat de stap om hen te binden aan de club te groot was. Het is niet gelukt om hen te werven als clublid a.g.v. het vervoersprobleem, het niet kunnen betrekken van ouders, en materiaalpech binnen de club door een brand in de opslagloods.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het einddoel is niet gerealiseerd; in 2017 twee Cluster 4 honkbalteams (X-honkbal) als regulier onderdeel binnen de club hebben die op een passend niveau honkbal zouden spelen, indien mogelijk in competitieverband, vanuit een dekkende exploitatie in het 3e jaar. Elk team zou bestaan uit minimaal 10 spelers, met minimaal 3 vrijwilligers per team en de juiste zorginhoudelijke ondersteuning

 

• Interventie 1: GEREALISEERD - 250 jeugdigen kennis laten maken met X-honkbal via clinics.

We hebben meer dan 300 jeugdigen kennis laten maken met X-honkbal via clinics in scholen, op de club, tijdens sportdagen en bij trainingen na school en naast de scholen.

• Interventie 2: DEELS GEREALISEERD - Aanbieden van X-honkbal in verenigingsverband en 10% van de deelnemers laten doorstromen van clinic-deelnemer naar X-honkballid binnen de club.

 

Er is een passende vorm van X-honkbal ontwikkeld. Maar uiteindelijk is gebleken dat de stap om hen te binden aan de club te groot is en is het niet gelukt om hen te werven als clublid.

 

Interventie 3: NIET GEREALISEERD - Verbetering van de kwaliteit van leven van de X-honkballers a.g.v. participatie aan de club.

 

Interventie 4: NIET GEREALISEERD - Verhogen van de sportparticipatie van ‘gehandicapten’ in Arnhem van 64% naar 75% door middels X-honkbal de sportparticipatie te verhogen.

 

Reden hiervoor waren:

• Vervoer: Tijdens de naschoolse trainingen/clinics ontstaat er een vervoersprobleem. Deze kids worden normaliter direct uit school opgehaald met een taxibusje en naar huis gebracht. Door de clinic/ training klopt het schema van de taxi niet meer en konden de kids in sommige gevallen niet eer worden opgehaald en thuisgebracht. En dan werd deelname geskipt.

• Het betrekken van ouders is een kwetsbaar punt gebleken. We praatten tijdens dit project vooral met leraren en met de kids zelf en hebben nooit direct met de ouders kunnen praten omdat de kids met een taxi worden gebracht en gehaald. We hebben uiteindelijk alleen maar brieven en folders meegegeven aan de kids en weten niet of die ooit de ouders hebben bereikt. Daardoor zijn er ook geen ouders geweest die hun neus hebben laten zien aan het veld, waardoor we hen niet hebben kunnen enthousiasmeren met het plezier van hun kind.

• Materiaal: Aan het begin van het seizoen 2016 (maart) is de loods waarin al het materiaal was opgeslagen, in vlammen opgegaan. Vervolgens is er zeer veel energie binnen de club weggevloeid om überhaupt de competitiestart met alle teams mogelijk te maken. In die tijd is een enorme inspanning geleverd om de clinics in de lucht te houden, maar kon door het materiaalgebrek en de chaos op het veld (als gevolg van de zichtbare afgebrande resten van de loods) niet de optimale trainingsvorm worden vastgehouden. Mogelijk zijn daardoor ook kinderen niet aangehaakt als regulier trainingslid.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens dit 1e projectjaar hebben we meer dan 300 kinderen met een verstandelijke beperking X-honkbal laten spelen tijdens clinics en sportdagen.

Helaas hebben we nog geen doorstroom kunnen genereren naar een regulier X-honkbalteam binnen de Arnhem ESCA Rhinos. Dat beogen we wel in het 2e projectjaar.

We hebben een effectieve trainingsmethode en leuke spelvorm voor X-honkbal ontwikkeld, die bij de Rhinos is op te vragen voor geïnteresseerden. Deze methode is ondersteund door een train-de-trainersprogramma dat gericht is op kennisoverdracht over de spelvorm en over de doelgroep, bij gebrek aan trainerscursussen vanuit de bond.

 

Komende winter gaan we inzetten op nog meer indoor clinics, zodat we aan de start van het buitenseizoen een X-honkbal team kunnen formeren dat regelmatig traint en ook wedstrijden kan spelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten zijn:

- > 300 kinderen hebben deelgenomen aan 19 X-honkbal clinics en 2 sportdagen.

- We hebben een aangepaste spelvorm ontwikkeld voor X-honkbal die nog niet bestond.

- Deze spelvorm is verwoord in formats voor de clinics en trainingen, binnen en buiten.

- Er is veel interesse voor nieuwe clinics bij scholen waar we reeds een clinic hebben gedaan, en ook bij scholen die we oorspronkelijk niet in de planning hadden zitten.

- Er zijn veiligheids- en trainingsmaterialen aangeschaft om X-honkbal met deze doelgroep te kunnen spelen.

- De 'hoofdtrainer' voor X-honkbal heeft een bij/nascholing gehad voor omgang met de doelgroep (in sportverband).

- We hebben een trainerskader gecreëerd, dat kennis heeft van de doelgroep en de spelvorm.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Arnhem hebben de honkbalvereniging Arnhem RHINOS, de gemeente Arnhem (Uniek Sporten/servicepunt aangepast sporten regio Arnhem), Sportbedrijf Arnhem, De Onderwijsspecialisten (scholen speciaal onderwijs), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Special Heroes en de (zorg)instellingen MEE, RIBW en SIZA elkaar gevonden om binnen de interventie G-honkbal cluster 4 honkbal te ontwikkelen.

 

De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren van 10 tot 20 jaar met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen die a.g.v. van deze problemen vaak niet mee kunnen komen binnen het reguliere sportaanbod. Deze groep bevindt zich binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 4, binnen het reguliere onderwijs c.q. in de wijken en bij instellingen.

 

Door juist vanuit de honkbalclub i.s.m. de partners een maatschappelijk vangnet te creëren voor deze doelgroep, willen we hen via sport in een vereniging een plek in deze maatschappij geven. Met deze aanvraag willen we dit initiatief starten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website